Kdy soud Nepovoli oddlužení?

admin

Updated on:

.

Život s dluhy je často obtížný a může být velmi stresující, zejména pokud se obracíte na dlužníky a vyžadují, abyste zaplatili. Je to ještě obtížnější, když máte několik dlužníků, kteří vám nedovolí splatit dluh v jednom kuse. Pokud se tato situace stane, je možné, že se obrátíte na oddlužení. Oddlužení je vlastně procesem, který vám může pomoci vyhnout se dluhům. Proces oddlužení vám pomůže rozdělit vaše dluhy na menší částky a splácet je po menších částkách po dobu přibližně pěti let.

Pokud se obrátíte na oddlužení, musíte svůj návrh na povolení oddlužení podat ke soudnímu vyřízení. Soud může váš návrh povolit nebo zamítnout. Zde se však objevuje otázka: Kdy soud nepovolí oddlužení?

Je třeba poznamenat, že soud může zamítnout návrh na oddlužení, pokud byl dlužník osvobozen od placení pohledávek v posledních deseti letech před podáním návrhu. Totéž platí pro situaci, kdy soud v posledních pěti letech před podáním návrhu zamítl návrh na povolení oddlužení.

Pokud byl dlužník osvobozen od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, soud může předpokládat, že byl již v minulosti schopen splácet pohledávky, a proto může být zamítnut návrh na oddlužení. Stejně tak, když byl v posledních pěti letech návrh na oddlužení již zamítnut, soud může předpokládat, že dlužník se snaží zneužívat proces oddlužení pro nepoctivý účel.

Oddlužení je dobrý způsob, jak se zbavit dluhů, ale musíte pochopit, že je to proces, který se musí řádně a správně provést. Pokud jste byli v posledních deseti letech osvobozeni od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení nebo v posledních pěti letech byl váš návrh na oddlužení již zamítnut, může být pro vás obtížné obdržet povolení oddlužení.

I když je pro vás obtížné získat povolení oddlužení, neznamená to, že nemůžete splatit své dluhy. Pokud je to možné, můžete se obrátit na své dlužníky a snažit se s nimi dohodnout na splátkách. To vám může pomoci splatit své dluhy bez nutnosti se uchýlit k oddlužení.

Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že oddlužení je dobrý způsob, jak se zbavit dluhů, ale zároveň je třeba vědět, že v určitých situacích může být obtížné získat povolení k oddlužení. Pokud jste v minulosti byli osvobozeni od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení nebo pokud byl váš návrh na povolení oddlužení v posledních pěti letech zamítnut, může to být velmi obtížné získat povolení k oddlužení. Je proto důležité, abyste se nejen obrátili na oddlužení, ale také abyste zkoumali jiné možnosti, jak splatit své dluhy.

Napsat komentář