Kdy lze zrušit insolvenci?

admin

Updated on:

Kdy lze zrušit insolvenci?

Říká se tomu oddlužení, ale ve skutečnosti je to trochu složitější. Pokud máte dluhy, můžete se obrátit na soud a požádat o oddlužení. Věřitelé se pak musí přizpůsobit výši úhrady, kterou od dlužníka požadují. To je podmínkou úspěšného oddlužení.

Ochrana proti zrušení oddlužení pro neplnění oddlužení dlužníkem je velmi důležitá. Standardně soud zruší oddlužení dlužníka v případě, kdy neplní jeho podstatnou část. Jaká je tato podstatná část? V praxi to znamená, že neplní úhradu min. 30 % hodnoty přihlášených nezajištěných pohledávek věřitelů, případně jinou soudem stanovenou hranici.

Bohužel ne všechny dlužníky je možné oddlužit. Existují konkrétní požadavky, které musí dlužník splnit, aby mohl mít nárok na oddlužení. Musí mít trvalý příjem, který je dostatečný na úhradu nezajištěných pohledávek věřitelů. Bez tohoto příjmu se ani nemusí pokoušet o oddlužení.

Když se dlužník rozhodne pro oddlužení, jeho oddlužení může být zrušeno, pokud nesplní svou část úhrad. Pokud se neplní podmínky, může být oddlužení zrušeno. Jestliže je úhrada nižší než 30 % hodnoty přihlášených nezajištěných pohledávek věřitelů, je to přímým důvodem pro zrušení oddlužení.

Jak se tomu vyhnout? Nejjednodušší cesta je splnit úhradu ve výši alespoň 30 %. Pokud je to pro dlužníka příliš obtížné, může požádat soud o prodloužení oddlužení. Soud může přizpůsobit hranici úhrady dlužníkovi, pokud je to pro něj schůdné.

Dlužník by se také měl snažit dodržovat všechny stanovené podmínky a své závazky. Pokud je něco nesplňuje, soud ho může upozornit nebo zrušit oddlužení úplně. Pokud dlužník své závazky nesplňuje, může se pokoušet o oddlužení znovu.

Když se dlužník snaží o oddlužení, je důležité, aby pochopil, jak pracuje. To znamená, že potřebuje vědět, jaké jsou jeho povinnosti a jaké jsou důsledky, pokud neplní svou část. To mu může pomoci udržet oddlužení a získat finanční svobodu, o kterou se snaží.

Napsat komentář