Kdy se maže exekuce?

admin

Updated on:

Kdy se maže exekuce?

Pro všechny, kteří se nacházejí v exekuci nebo se jí chtějí vyhnout, je dobré vědět, kdy se exekuce smaže. Exekuce může mít za následek špatnou kreditní zprávu, což znamená, že je těžší získat úvěry nebo půjčky. V tomto článku se dozvíte, kdy se exekuce smaže, abyste mohli začít vytvářet nové finanční plány a opět žít v pohodě.

Nejdříve je třeba pochopit, jak registrují exekuce. Registr SOLUS vede záznamy o závazcích dlužníka a jeho splácení po dobu 3 let po splacení pohledávky. Exekuční rejstřík zase zaznamenává dlužníky, kteří se nacházejí v exekuci, a to dokonce 4 roky.

Aby exekuce mohla být smazána, musí být exekuční řízení ukončeno. To se stane, až budou splaceny všechny dluhy. Jakmile dojde k ukončení exekučního řízení, exekutor smaže záznamy o dlužnících z Exekučního rejstříku do 15 dní.

Dalším krokem je získání potvrzení o ukončení exekučního řízení. Potvrzení o ukončení exekučního řízení vám může vydat exekutor po tom, co se splatí všechny dluhy. Potvrzení o ukončení exekučního řízení by mělo obsahovat informace o tom, kdy byla exekuce ukončena a jaké byly její výsledky.

Pokud chcete, aby exekuce byla z registru SOLUS smazána, je třeba o to požádat. Můžete to udělat buď osobně nebo poštou. Obecně se doporučuje osobní návštěva, protože je to rychlejší a můžete se okamžitě dozvědět, zda bude exekuce smazána.

Pokud požádáte o smazání exekuce, musíte dodat potvrzení o ukončení exekučního řízení a další dokumenty, které vyžaduje registr SOLUS. Pokud byla exekuce úspěšně ukončena, bude smazána z registru SOLUS za 30 dní.

Pro shrnutí tedy uvádíme, že registr SOLUS vede záznamy o závazcích dlužníka a jejich plnění další 3 roky od splacení pohledávky, NRKI a BRKI 4 roky. V Exekučním rejstříku maže exekutor záznamy o dlužnících do 15 dní ode dne ukončení exekučního řízení. Aby exekuce mohla být smazána, je třeba získat potvrzení o ukončení exekučního řízení a osobně nebo poštou požádat o smazání exekuce. Pokud byla exekuce úspěšně ukončena, bude z registru SOLUS smazána za 30 dní.

Pokud se nacházíte v exekuci nebo se jí chcete vyhnout, je dobré vědět, kdy se exekuce smaže. Exekuce může mít za následek špatnou kreditní zprávu, což znamená, že je těžší získat úvěry nebo půjčky. Proto je důležité porozumět tomu, jak funguje exekuční rejstřík a jak lze exekuci smazat.

Když se všechny požadované dokumenty odešlou do registru SOLUS a exekuce je smazána, můžete začít stavět nové finanční plány a vrátit se do finanční stability.

Napsat komentář