Kdo se zapojil do milostivého léta?

admin

Updated on:

Milostivé léto je nový program, který umožňuje lidem s dluhy u bank v České republice odložit splacení svých úvěrů až do 1.9.2022 a zároveň odpustí veškeré exekuční poplatky. Tento nadějný program se rozhodl podpořit i řada bank, včetně Komerční banky, České spořitelny, ČSOB a Monety.
Už vám klepou na dveře exekutoři, ale nevíte, jak se Milostivého léta můžete zúčastnit? Nezoufejte. Banky připravené se do tohoto programu zapojit pravděpodobně vám poskytnou více informací. Pokud máte úvěr u některé z výše uvedených bank, neváhejte se jich zeptat, jak můžete využít tento program.
Nejdůležitější věcí je zjistit, jaké exekuční poplatky vám mohou být odpuštěny. Mezi tyto poplatky patří poplatky za zajištění pohledávek, soudní a exekuční poplatky, náklady exekutora, správní poplatky a náklady na právní zastoupení. Banky se od sebe liší v tom, jaké poplatky mohou odpustit, takže se ujistěte, že vám poskytnou konkrétní informace o tom, co je možné udělat.
Většina bank vám poskytne informace o tom, jak se zapojit do Milostivého léta, a dokonce vám pomůže plánovat splátky úvěru. Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB a Moneta všechny nabízejí informace o tom, jak využít Milostivé léto k odkladu splátek úvěru až do 1.9.2022.
Milostivé léto je skvělou příležitostí pro ty, kteří se snaží zvládnout své finanční problémy. Pokud jste jedním z nich, zeptejte se své banky, jak můžete využít tento program k odložení splátek úvěru a odpuštění exekučních poplatků.
Nenechte si ujít příležitost. Milostivé léto vám může pomoci vyřešit své finanční problémy. Banky, jako je Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB a Moneta, mají všechny informace, které potřebujete, abyste se do tohoto programu zapojili a získali odpuštění exekučních poplatků. Nezapomeňte, že veškeré informace se mohou lišit u jednotlivých komerčních institucí, takže se ujistěte, že máte správné informace.

Napsat komentář