Kdo dluží Česku?

admin

Updated on:

.
Kdo dluží Česku?
Kuba je jednou z zemí, které dluží České republice. V civilních úvěrech Kuba Česku dluží přes sedm miliard. Pohledávky ze speciálních úvěrů, které jsou utajené, byly loni zhruba 8,4 miliardy korun, o rok dříve to bylo osm miliard.
Kuba se stala jedním z významných věřitelů Česka v civilních úvěrech v roce 2005. V současnosti se vyčíslení civilních pohledávek očekává na 8 miliard až 9 miliard Kč.
Speciální úvěry poskytnuté Kuba Česku jsou v podstatě takové, které jsou podléhají režimu utajení. Tyto pohledávky činily loni zhruba 8,4 miliardy korun a o rok dříve to bylo 8 miliard. Takové úvěry se obvykle vztahují k dodávkám vojenského materiálu z minulosti.
Kuba je jednou z několika zemí, které dluží Česku, a tato částka se zdá být stále více zvyšovat. Je důležité si uvědomit, že vzhledem k vysokému zadlužení může Česko narazit na potíže se splácením svých úvěrů.
Navzdory tomu, že Kuba Česku dluží, jednání mezi oběma zeměmi se nadále vyvíjí. Byla podepsána dohoda o vzájemné obchodní a technické spolupráci, v rámci níž se v nedávné době uskutečnila návštěva českého vládního zástupce na Kubu.
Dohoda je založena na vzájemném respektu a posílení politického a hospodářského vztahu mezi oběma zeměmi. Obě strany se dohodly na vzájemné výměně vědeckých informací a technického know-how.
V nedávné době byla také podepsána memorandum o porozumění mezi českou vládou a Kubou, které bylo schváleno na české straně 30. května 2017. Memorandum oboustranně podporuje další rozvoj obchodu, investic, spolupráce v oblasti vzdělávání a vědy, kultury a sportu.
Mezi českou a kubánskou vládou je také dohoda o spolupráci v oblasti lidských práv, která zahrnuje úsilí obou stran o ochranu lidských práv a svobod.
Navzdory tomu, že Kuba Česku dluží, je důležité si uvědomit, že obě strany se zavázaly k dalšímu posílení spolupráce a vzájemného respektu mezi Českou republikou a Kubou. Tato spolupráce by mohla vést ke zvýšení obchodu mezi oběma zeměmi, čímž by se mohlo Česku podařit splatit své dluhy vůči Kubě.

Napsat komentář