Které je největší riziko u dluhopisů?

admin

Updated on:

.
Které je největší riziko u dluhopisů?
Investování do dluhopisů může být skvělý způsob, jak generovat pasivní příjem a zvýšit své portfolio. Ačkoli jsou dluhopisy obecně považovány za relativně bezpečné, existuje spousta rizik, která je třeba brát v úvahu. Největším rizikem u dluhopisů je riziko splácení.
Nejbezpečnější jsou dluhopisy státní. Tato rizika jsou v zásadě považována za minimální, protože věřitelé jsou chráněni státem. Na druhé straně výnosy mohou být relativně nízké.
Následují firemní dluhopisy investičního stupně kvalitních společností. Tato rizika jsou obecně považována za vyšší než u státních dluhopisů, ale stále patří k těm bezpečnějším. Věřitelé jsou chráněni vyšším ratingem firmy a vyššími výnosy.
Další skupinu tvoří rizikové dluhopisy, kam patří dluhopisy s vysokým výnosem takzvané „High Yield“. To jsou dluhopisy vydávané podniky nebo vládami, které mají rating spekulativního stupně. Výnosy jsou obvykle vyšší než u firemních dluhopisů investičního stupně, ale to je kompenzováno vyšším rizikem splácení.
Dalším rizikem u dluhopisů je inflace. Vzhledem k tomu, že dluhopisy se obvykle vydávají na delší období, může se inflace zvýšit a způsobit, že hodnota dluhopisu bude nižší, než se čekalo.
Dalším rizikem je změna úrokových sazeb. Pokud jsou úrokové sazby vyšší, může to mít za následek snížení hodnoty dluhopisu. Na druhé straně, pokud jsou úrokové sazby nižší, může to znamenat, že hodnota dluhopisu bude vyšší.
Kromě toho existuje riziko tržních výkyvů. Když dluhopisy začnou klesat na trhu, věřitelé mohou prodávat své dluhopisy, což může způsobit pokles jejich hodnoty.
Nejlepší způsob, jak minimalizovat riziko dluhopisů, je diversifikace. Díky správné diversifikaci můžete zvýšit svůj příjem a zároveň se vyhnout vysokému riziku. Je také důležité zvážit dostupnost, splatnost, rating a úrokovou sazbu každého dluhopisu, než se rozhodnete jej koupit.
Které je největší riziko u dluhopisů? Největší riziko je riziko splácení. Nejbezpečnější jsou státní dluhopisy, které mají minimální riziko, ale nižší výnosy. Následují firemní dluhopisy investičního stupně kvalitních společností, které mají vyšší riziko než státní, ale vyšší výnosy. Dále existují také rizikové dluhopisy, kam patří dluhopisy s vysokým výnosem takzvané „High Yield“, které mají rating spekulativního stupně, ale také vyšší výnosy. Další rizika jsou inflace, změny úrokových sazeb a tržní výkyvy. Abyste minimalizovali riziko, měli byste se snažit diversifikovat svůj portfólio a vybrat dluhopisy s nejlepším možným ratingem a úrokovou sazbou. 9. 1. 2020

Napsat komentář