Jak se vyhnout exekutorovi?

admin

Updated on:

Vyhnout se exekutorovi může být obtížné, zvlášť když je po vás vymáhána nespravedlivá pohledávka. Ale nevzdávejte to – existuje několik způsobů, jak exekuci zastavit nebo se jí alespoň vyhnout.

Exekuce se stanoví, když se vám nepodaří zaplatit dlužnou částku včas. Exekutor může zabavit a prodat vaše majetky, aby mohl vymoci peníze, které vám dluží. Abyste se vyhnuli exekuci, musíte se naučit, jak se s ní vypořádat.

Nejjednodušší způsob, jak se vyhnout exekuci, je dohodnout si tzv. splátkový kalendář. Splátkový kalendář je dohoda mezi vámi a exekutorem, kde se stanoví, kdy a kolik dlužíte splácet. Vy a exekutor byste se měli dohodnout na splátkovém schématu, které budete schopni plnit. Jestliže budete tento splátkový kalendář dodržovat, můžete se vyhnout exekuci.

Kromě splátkového kalendáře existuje i několik dalších způsobů, jak se exekuci vyhnout. Můžete se odvolat proti exekučnímu příkazu, exekuci odložit, podat návrh na zastavení exekuce nebo vyškrtnout věc ze soupisu majetku.

Pokud se rozhodnete odvolat proti exekučnímu příkazu, budete muset podat odvolání do soudu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jste obdrželi exekuční příkaz. V odvolání byste měli uvést důvody, proč se s exekučním příkazem nesouhlasíte. Měli byste také uvést důkazy, které podporují vaši stranu.

Dalším způsobem, jak se vyhnout exekuci, je odložení exekuce. Můžete požádat exekutora o odložení exekuce, pokud nemáte peníze na zaplacení dluhu. Exekutor může odložit exekuci, pokud se domluvíte na jiném způsobu splácení.

Návrh na zastavení exekuce je další způsob, jak se vyhnout exekuci. Pokud se dozvíte, že proti vám byla vyslovena exekuce, můžete podat návrh na zastavení exekuce. Tento návrh musíte podat v nejbližším soudním dni. Návrh na zastavení exekuce musí obsahovat informace o tom, proč se domníváte, že exekuce by měla být zastavena.

Nakonec můžete vyškrtnout věc ze soupisu majetku. Pokud máte majetek, který byl zabaven exekutorem, ale nebyl prodan, můžete odebrat věc z exekučního soupisu. Vyžádáte si od exekutora formulář, ve kterém uvedete důvody, proč si myslíte, že věc by neměla být součástí exekuce.

Pokud jste v bídě a bojíte se exekuce, nezoufejte. Existuje několik způsobů, jak se exekuci vyhnout. Můžete se dohodnout na splátkovém kalendáři, odvolat proti exekučnímu příkazu, exekuci odložit, podat návrh na zastavení exekuce nebo vyškrtnout věc ze soupisu majetku.

Napsat komentář