Co je závazek a pohledávka?

admin

Updated on:

.

Co je závazek a pohledávka?

Závazek a pohledávka jsou pojmy, které často používají právníci. Nejedná se o obecně známé termíny a mnoho lidí je nezná. Přesto je dobré vědět, co znamenají, protože to může mít důležitý vliv na naše právní postavení.

Závazek je závazkový právní poměr mezi věřitelem a dlužníkem. Věřitel má subjektivní právo něco požadovat od dlužníka. To se nazývá pohledávka. Dlužník má zase povinnost poskytnout něco věřiteli, což se nazývá dluh.

Je to trochu komplikované, ale zjednodušeně to znamená, že věřitel (například banka) má právo požadovat od dlužníka (například vás) peníze nebo jiné věci, které jste mu dlužili. Dlužník má na druhé straně závazek tyto peníze či věci věřiteli vrátit.

Kromě toho, že pohledávka odkazuje na věřitelovo právo požadovat od dlužníka to, co mu dluží, tento pojem se obecně používá také pro označení účasti na dluhu. To znamená, že když máte pohledávky vůči někomu, znamená to, že mu dlužíte něco.

Věřitel může požadovat své peníze či věci zpět. Pokud to dlužník neudělá, může věřitel podat na něj žalobu a žádat od něj náhradu škody. Je to zákonem stanovené právo, které věřitel má a dlužník je povinen jej respektovat.

V zásadě se dá říct, že závazek a pohledávka jsou dvě různé pojmy, které mají stejný cíl. Jsou to právní poměry, které se vztahují k dluhu. Věřitel má právo něco požadovat od dlužníka a dlužník má povinnost něco věřiteli vrátit.

Pokud se vám tento článek o závazku a pohledávce líbí, přidejte ho mezi oblíbené. Právnická oblast je velmi složitá a často je velmi obtížné její pojmy pochopit. Pokud víte o jiných složitých právnických pojmech, o kterých bychom se mohli dozvědět více, napište nám.

Napsat komentář