Jak se splácí insolvence?

admin

Updated on:

.

Splácení insolvence může být pro věřitele i dlužníka stresující, ale proces může být dlouhodobou finanční úlevou pro dlužníka. Insolvence je proces, který jej uvolní ze všech dluhů a jejich splácení.

Když je schválena žádost o oddlužení, je zásadní proces splácení, který se skládá z několika fází.

Nejprve je nutné, aby dlužník nebo insolvenční správce stanovil přesnou výši částky, kterou bude dlužník věřitelům splácet. To se stanoví na základě výše příjmu, jaký dlužník má, a podle toho, kolik může dlužník věřitelům splácet. Částka, kterou dlužník musí věřitelům splácet, se nazývá splátkový plán.

Poté, co insolvenční správce stanoví výši splátky, převede částku věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce. Tato částka se rozdělí mezi všechny dlužníkovy věřitele, přičemž každý obdrží podíl.

Soud také při schválení oddlužení stanoví termín splacení první splátky. Dlužník se musí řídit tímto termínem a musí splátku včas zaplatit. Při splácení je nutné, aby dlužník dodržoval všechny podmínky a postupy stanovené v insolvenčním plánu.

Následně je důležité, aby dlužník vždy plnil svou částku. Pokud dlužník nesplní svůj splátkový plán, soud může změnit nebo zrušit insolvenční plán. Dlužník by se tak mohl ocitnout ve stejné finanční situaci, ve které byl před schválením oddlužení.

Kromě samotného splácení dlužník musí také dodržovat další povinnosti stanovené soudem. Mezi tyto povinnosti patří například účast na finančním vzdělávání nebo dodržování pravidel pro správu financí.

V případě, že dlužník splácí všechny své dluhy včas, soud může po pěti letech oddlužení ukončit tento proces a dlužník je považován za oddluženého.

Splácení insolvence je proces, který může být pro dlužníka náročný, ale vyplatí se to. Pokud dlužník splácí své dluhy včas a dodržuje všechna pravidla, může po pěti letech skončit s oddlužením a začít nový život.

Napsat komentář