Co se nesmí v insolvenci?

admin

Updated on:

.

Když se mluví o insolvenci, obvykle se lidé soustředí na to, jaké jsou její dopady. Ale co se nesmí v insolvenci? Existují příklady činností, které jsou při insolvenci zakázány?

Je důležité si uvědomit, že zahájení insolvence v praxi znamená, že exekutor může vydat exekuční příkaz, ale nesmí ho fakticky provést. To znamená, že exekutor nesmí provést dražbu nemovitosti, stáhnout peníze z účtu v bance nebo vyplatit již vymožené plnění věřiteli. Tyto aktivity jsou ve všech případech zakázány.

Dalším důležitým bodem je, že po vydání usnesení o úpadku dlužníka, už exekutor ani nesmí exekuční příkaz vydat. To je důležité proto, aby se zabránilo zneužívání procesu insolvence a aby bylo zajištěno, že se dlužník do insolvence dostane se všemi svými právy.

Existuje také další činnost, která nesmí být prováděna během insolvence. To je obchodování s cennými papíry. Dlužník nesmí prodávat, nakupovat nebo obchodovat s akciemi nebo jinými cennými papíry během insolvence, protože to může narušit jeho finanční situaci.

Většina z těchto aktivit byla zakázána, aby se zabránilo dlužníkovi, aby se vyhnul jeho závazkům a předal majetek věřiteli. Je důležité, aby dlužník pochopil, že jeho povinností je splnit své závazky a dodržovat zákon o insolvenci.

Je také důležité si uvědomit, že některé z těchto aktivit mohou mít vážné důsledky. Například, pokud dlužník poruší insolvenční zákon a prodá majetek nebo obchoduje s cennými papíry, může být odpovědný za své činy a může být souzen za své jednání.

Shrnuto a podtrženo, existuje mnoho činností, které nesmí být prováděny během insolvence. Tyto aktivity jsou obecně zaměřeny na ochranu dlužníka, protože je důležité, aby všechny strany dodržovaly insolvenční zákon a aby se vyhnuly nespravedlivým obchodům. Pokud budou všichni dodržovat insolvenční zákon, budou mít všechny strany šanci na úspěch a budou moci splnit své závazky a dluhy.

Napsat komentář