Jak se počítá DTI?

admin

.

V posledních letech se úvěrové trhy zpřísnily a banky se snaží více monitorovat finanční zdraví svých klientů. Jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje schopnost banky poskytnout úvěr, je ukazatel DTI (Debt to Income). Pokud jste v procesu vyřizování úvěru, je důležité, abyste pochopili, jak tento ukazatel funguje a jak jej banky interpretují.

DTI je poměr mezi celkovými dluhy žadatele o úvěr a jeho čistým ročním příjmem. Jednoduše řečeno, jde o to, jaký podíl jeho příjmu žadatel vynaloží na splátky dluhů. Celkové dluhy zahrnují nejen hypotéku, ale i kreditní karty, úvěry na auto, účty, které jsou vázané na kapitálovou akcii a jiné úvěrové produkty. Čistý roční příjem je částka, která je žadateli o úvěr vyplacena po odečtení veškerých daní a odvodů.

Existuje několik způsobů, jak počítat ukazatel DTI. Prvním je zjednodušená metoda, která se zaměřuje pouze na celkovou výši dluhu a ročního příjmu žadatele. V tomto případě se celkový dluh vynásobí 12 a výsledek se vydělí ročním příjmem. Vzorec je následující: DTI = (Celkové dluhy x 12) / Čistý roční příjem.

Druhá metoda je složitější a zohledňuje nejen celkovou výši dluhu, ale i výši budoucích měsíčních splátek. V tomto případě se vzorec počítá jako součet měsíčních splátek a výše dluhů vynásobený 12 a následně vyděleno čistým ročním příjmem. Toto je vzorec, který obvykle používají banky: DTI = [(Měsíční splátky + Celkové dluhy) x 12] / Čistý roční příjem.

Od 1. dubna 2022 jsou banky povinny dodržovat horní hranici ukazatele DTI na úrovni 8,5násobku ročního příjmu žadatele o úvěr (9,5násobku pro žadatele mladší 36 let). Například žadatel, který má roční příjem 30 000 Kč, by neměl mít celkové dluhy vyšší než 255 000 Kč (8,5 x 30 000).

Banky mohou také vyžadovat, aby žadatel splňoval ještě nízký ukazatel DTI. Například, banky mohou požadovat, aby ukazatel DTI byl menší než 43 procent. To znamená, že žadatel s ročním příjmem 30 000 Kč by neměl mít celkové dluhy vyšší než 13 000 Kč (43 x 30 000).

Je důležité si uvědomit, že ukazatel DTI je pouze jeden z faktorů, které banky zohledňují při posuzování žádosti o úvěr. Banky také zohledňují FICO skóre, historii úvěrů, typ úvěru, obor podnikání, věk žadatele a další faktory. Banky však ve většině případů používají ukazatel DTI jako první krok k posouzení žádosti o úvěr.

Pokud chcete získat úvěr, je důležité zjistit, jaká je horní hranice ukazatele DTI, kterou banka považuje za přijatelnou. To vám pomůže určit, jaké dluhy můžete akceptovat a jaké musíte odmítnout. Také byste se měli postarat o co nejvyšší FICO skór, který usnadní schválení vaší žádosti o úvěr.

V konečném důsledku je důležité pochopit, jak se počítá ukazatel DTI a jaké jsou požadavky banky na jeho hodnotu. To vám pomůže získat schválení úvěru a ušetřit čas a peníze.

Napsat komentář