Jak se počítá Bonita?

admin

Updated on:

Jak se počítá Bonita?
V dnešní době je pro mnohé lidi dostupnost úvěru stále důležitější. Ačkoliv se nám může zdát, že bonita není nic složitého, zjistíte, že je to docela složitý proces. Proto se dnes budeme bavit o tom, jak se počítá bonita.
Ještě než se pustíme do samotného počítání, musíme nejprve pochopit, co bonita vlastně je. Bonita je vlastně schopnost člověka splácet své dluhy. Je to jedna z věcí, kterou banky posuzují, když vyhodnocují žádost o úvěr. Čím vyšší je bonita, tím více pravděpodobné je, že bude žádost schválena.
Jak tedy bonitu počítat? Obecně platí, že poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem nesmí překročit 45 %, u mladších 36 let pak 50 %. Tato čísla jsou orientační a lze je i vylepšit, ale vyžaduje to více úsilí.
Konkrétněji se bonita počítá takto: Spojte svůj čistý měsíční příjem s celkovou výší měsíčních splátek dluhu. Následně tento poměr vynásobte sto a dostanete svůj ukazatel bonity. Ten by měl být nižší, než 45 % (nebo 50 %, pokud jste mladší 36 let).
Banky se v hodnocení bonity žadatelů o hypotéky nepostupují jednotně. Některé banky vyžadují, aby bonita dosáhla určitého stupně. Jiné banky mohou s bonitou počítat jiným způsobem. Proto je důležité si vždy uvědomit, jak daná banka počítá bonitu.
Kromě toho, že se bonita počítá na základě čistého příjmu a celkové výše dluhu, existuje i několik dalších faktorů, které mohou ovlivnit bonitu. Například finanční historie, zaměstnání, domácí situace, majetek a další.
Protože se bonita počítá na základě více faktorů, může být pro žadatele obtížné zjistit, zda je jeho bonita dostatečně vysoká. Nejjednodušší je proto obrátit se na odborníka v dané oblasti. Ten vám pomůže nejen zjistit vaši bonitu, ale i poradit s dalšími otázkami, které se týkají úvěrů.
I když se bonita počítá komplikovaně, není to nic, čeho byste se měli bát. Pokud budete postupovat podle doporučení a budete dbát na svou finanční situaci, měli byste být schopni dosáhnout požadovaného stupně bonity. Věříme, že jsme vám pomohli pochopit, jak se počítá bonita.

Napsat komentář