Jak dlouho trvá vymazání z registru dlužníků?

admin

Updated on:

.
Ať už jsme kdy zažili situaci, že jsme zůstali po splatnosti s nějakým dluhem, víme, že to není zrovna příjemné. Dluh je sice nutné splatit, ale méně příjemné může být, když se na nás na základě tohoto záznamu v registrech chová jako na někoho, koho je třeba se bát. Říká se, že to nejhorší je za námi, až když se dluh splatí, ale to neznamená, že je vymazání z registru dlužníků snadné.
Většina lidí ví, že je dluh nutné splatit. Ale jak dlouho trvá, než je záznam o dluhu vymazán z registru dlužníků? Jaký je časový horizont, dokud se nedostaneme do situace, že už nás banka či jiná instituce nenahlíží jako na někoho, kdo je dlužník?
Vaše osobní údaje, včetně informace o úhradě dlužné částky po splatnosti, kvůli které jste byl/a do Registru FO či Registru IČ zařazen/a, jsou v těchto registrech uchovávány po dobu tří let od data úhrady dlužné částky po splatnosti. Po uplynutí této lhůty je záznam o Vás z uvedených registrů automaticky vymazán.
Z toho plyne, že dlužníci by měli vědět, že i když dluh splatí, ještě budou muset počkat tři roky, než se záznam o nich z registru dlužníků vymazá. Na druhou stranu, pokud dluh splatíte dříve, než uplyne tříletá lhůta, může se záznam o vás z registru dlužníků vymazat dříve.
Záleží na tom, kolik času máte na splacení dluhu. Pokud je časový horizont dostatečně dlouhý, bylo by nejlepší splatit dluh co nejdříve. Tím se zvýší šance, že se vám záznam o dluhu z registru dlužníků vymazá dříve, než uplyne tříletá lhůta.
Tímto způsobem si můžete zajistit, že se vám záznam o dluhu z registru dlužníků vymaže co nejdříve. To je důležité, protože to může výrazně ovlivnit, jak se k vám budou chovat banky či jiné instituce, ať už při žádosti o kredit nebo o jiný finanční produkt.
Dlužníci by si také měli uvědomit, že i když je dluh splacen, záznam o něm může zůstat v registru dlužníků až tři roky. I když se záznam o vás vymazá dříve, mohou některé banky nebo jiné finanční instituce tento záznam stále vidět, protože jej mohou mít uložený ve svých vlastních systémech.
Důležité je také si uvědomit, že i po tříleté lhůtě se může záznam o dluhu v registru dlužníků objevit znovu. To se stane, pokud se dluh opět nesplatí a banka či jiná instituce se rozhodne odeslat informace o dluhu do registru dlužníků. To by se však nemělo stávat, pokud je dluh splacen ve lhůtě, takže byste se tomu měli vyhnout.
Krátce řečeno, pokud máte dluh, je důležité ho co nejdříve splatit. Tím se zvýší šance, že se vám záznam o dluhu z registru dlužníků vymazá dříve, než uplyne tříletá lhůta. I když se záznam o vás vymazá, některé banky či jiné finanční instituce si jej mohou uložit ve svých vlastních systémech. To je důvod, proč je důležité dluh splatit co nejdříve.

Napsat komentář