Proč je červená hlína?

admin

Updated on:

Jste na výletu po jižní části České republiky a všimnete si, že v některých oblastech je zvláštní oranžovo červené zbarvení polí. Co se to vlastně děje? Proč je pole tak zvláštně zbarveno?

Tento vzácný jev je způsoben červenou hlínou nebo červenými půdami. Červená hlína je vysoce mineralizovaný sedimentární materiál nebo jinak řečeno červené půdy, které se nacházejí v některých oblastech Evropy, severní Afriky a Asie.

Výrazně načervenalé zbarvení zdejších polí je způsobeno příměsí v permokarbonských pískovcích v podloží vlastní křídové plošiny. Červené půdy, které jsou vidět na polích, se obvykle skládají z minerálních částic, které vznikly odlupováním hornin, které byly vystaveny vysoké teplotě a tlaku, nebo z vulkanických hornin, které vstoupily do půdy.

Červená hlína je často kombinována s hnědou půdou, což způsobuje rozdílné odstíny barvy na poli. Červené hlíny se obvykle vyskytují na úpatí vrcholů hor, na plážích nebo kolem řek, protože jsou citlivé na erozi.

Vzhledem k tomu, že červené půdy jsou vysoce mineralizované, není to obvykle vhodné pro pěstování rostlin, protože nemají dostatek vody. Červená hlína má však několik výhod. Například, díky velkému množství minerálů v červené hlíně, je velmi úrodná. Většinou obsahuje vysoké množství draslíku, vápníku, hořčíku, síry a fosforu, což je prospěšné pro pěstování rostlin.

Červené půdy jsou také velmi odolné vůči erozi. Díky jejich mineralizovanému obsahu jsou mnohem odolnější vůči vodě, větru a chemikáliím, což jim umožňuje udržovat svou strukturu a konzistenci. To je důvod, proč jsou často používány k ochraně půdy před erozí.

Kromě toho se červené půdy často používají jako estetický prvek. Lze je vidět na některých polích a parkových cestách po celé Evropě, zejména v jižní části České republiky. 8.4.2008 bylo vyhlášeno Národní den červené hlíny, což ukazuje na její důležitost v národním kulturním dědictví.

Je důležité si uvědomit, že červená hlína není jen estetickým prvkem, ale i funkčním. Je to velmi odolná, úrodná hlína, která může ochránit půdu před erozí, a tím přispět k ochraně zemědělského dědictví v České republice.

Zdá se, že červená hlína je jedinečným dědictvím českého národa, které se postupně stává čím dál více populární. Je to jedinečný a krásný přírodní úkaz, který si zaslouží náš obdiv a úctu.

Napsat komentář