Který měsíc se vrací daně?

admin

Updated on:

Když člověk pracuje a odvádí daň, je to docela dobrý pocit. Každý má příjem, který je zdaněn a tím se zvyšuje veřejné bohatství. Nicméně, někdy se stane, že požádáte zaměstnavatele o roční zúčtování a při tom uplatníte slevu na dani. Pokud se to stane a máte vyšší přeplatek, máte právo ho dostat zpět. Takže, který měsíc se vrací daně?
V případě, že jste požádali zaměstnavatele o roční zúčtování, přičemž si uplatnil slevy na dani, přeplatek vám bude vrácen v březnové mzdě v dubnu. Přesný den nelze stanovit, protože výplatní termín je u každého zaměstnavatele v jiný den. Nicméně, obecně se předpokládá, že přeplatek bude vrácen v prvním týdnu dubna.
Většina lidí dostane svůj přeplatek zpět v dubnu. Pokud však požádáte o roční zúčtování, můžete mít nárok na vrácení v jiném měsíci, například v prosinci. Toto záleží na tom, kdy končí váš finanční rok a kdy se požádáte o roční zúčtování.
Můžete také požádat o vrácení přeplatku v jiném měsíci. Pokud se rozhodnete pro tento postup, měli byste se poradit s daňovým poradcem, abyste se ujistili, že jste postupovali podle zákona. V některých případech může být třeba požádat finanční úřad o vystavení daňového přiznání.
V České republice je zákonem stanoveno, že vrácení přeplatku na daních by mělo být provedeno do 3 měsíců od konce finančního roku. To znamená, že vrácení přeplatku by mělo být provedeno nejpozději do 3.3.2023.
Vezměme si například situaci, ve které jste si uplatnili slevu na dani v dubnu 2021. Začátek finančního roku byl 1. ledna 2021 a konec byl 31. prosince 2021. To znamená, že 3.3.2023 je poslední den, kdy by vám měl být vrácen přeplatek.
Je tedy jasné, že který měsíc se vrací daně je duben. Toto je obecná praxe v České republice. To však neznamená, že nemůžete požádat o vrácení v jiném měsíci. V takovém případě vám doporučujeme kontaktovat daňového poradce, abyste se ujistili, že jste postupovali podle zákona.
V závěru je důležité si uvědomit, že v případě, že požádáte zaměstnavatele o roční zúčtování, přeplatek vám bude vrácen v březnové mzdě v dubnu. Přesný den vám však nelze stanovit, protože výplatní termín je u každého zaměstnavatele v jiný den. Abyste mohli uplatnit nárok na vrácení daně, musíte se ujistit, že všechny potřebné dokumenty byly podány nejpozději do 3.3.2023.

Napsat komentář