Kdy se platí náklady exekuce?

admin

Updated on:

Kdy se platí náklady exekuce?
Všichni jsme si jistě alespoň jednou v životě prošli situací, kdy jsme se potýkali s účtováním nákladů vyplývajících z dluhů. Otázka nákladů exekuce je ale pro mnohé z nás stále záhadou. Naštěstí, zákon výslovně stanoví, kdy se tyto náklady musí zaplatit.
Zákon výslovně stanoví, že náklady exekuce i náklady oprávněného hradí povinný, dlužník, na kterém se vymáhá splnění jeho závazku. Takové pravidlo platí bez výjimky v případě, že exekuce probíhá a skončí úspěchem – vymožením pohledávky.
V případě, že exekuce neúspěšná a dlužník nedokáže zaplatit náklady exekuce, jsou tyto náklady přeneseny na oprávněného. Pro oprávněného to znamená, že by měl požádat o proplacení těchto nákladů exekutorskému úřadu, který je následně vybírá od dlužníka.
Náklady exekuce se platí okamžitě po jejím skončení a musí být úplně splaceny. Za náklady exekuce se považuje účet za právní služby, účet za provedení exekuce, náklady na komorníka, poplatky za vedení exekuce, náklady na vyhledávání majetku dlužníka, náklady na notářské služby a náklady na všechny další služby, které byly vynaloženy během exekuce.
Exekuční náklady se obvykle počítají v procentu z vymožené částky. Procento se pohybuje od jednoho do deseti procent. Každý stát má svůj vlastní zákon o exekučních nákladech, který stanoví, jaká procenta se mají platit a za jakých okolností.
V některých případech může být dlužníkovi uložena povinnost zaplatit náklady exekuce i před dokončením exekuce. To je často případ, pokud se dlužník odmítne vyrovnat s oprávněným a vyžaduje, aby byl vymáhán dluh soudní cestou.
Je důležité si uvědomit, že náklady exekuce jsou obvykle velmi vysoké. Proto je důležité, aby si dlužníci i oprávnění důkladně uvědomili svou situaci a pokusili se najít jiné způsoby, jak uspokojit pohledávku. Tím se mohou vyhnout značným nákladům spojeným s exekucí.
Už víme, kdy se platí náklady exekuce. Zákon výslovně stanoví, že náklady exekuce i náklady oprávněného hradí povinný, dlužník, na kterém se vymáhá splnění jeho závazku. Náklady exekuce se platí okamžitě po jejím skončení a musí být úplně splaceny.
Pokud se dlužník rozhodne vyhnout se exekuci, měl by si být vědom toho, že náklady exekuce jsou obvykle velmi vysoké. Dlužníci i oprávnění by měli vždy zvážit možnosti, jak pohledávku uspokojit bez nutnosti exekuce. Aby se vyhnuli značným nákladům, které jsou s exekucí spojeny.
Ať už se dlužníci a oprávnění rozhodnou pro exekuci nebo pro jinou cestu, je důležité, aby si byli vědomi svých práv a povinností ohledně nákladů exekuce. Náklady exekuce jsou nakonec něco, co obě strany musí zvážit předtím, než se do exekuce pustí. 1. 12. 2015

Napsat komentář