Kdy nastává relativní neplatnost?

admin

.
Kdy nastává relativní neplatnost?
Všichni z nás čelíme občas situacím, kdy se nám něco stane, nebo kdy jsme něco udělali, a následně se snažíme vyhnout se důsledkům. Může to být například nákup nějakého produktu, který jsme následně zjistili, že nepotřebujeme, nebo podepsání smlouvy, která se nám nelíbí.
Možná jste o tom už slyšeli, ale když se z nejrůznějších důvodů nám nelíbí něco, co jsme udělali, můžeme se dovolat relativní neplatnosti. Relativní neplatnost jde tehdy, pokud je stanovena na ochranu zájmu určité osoby (např. spotřebitele).
Co je to vlastně relativní neplatnost?
Relativní neplatnost je účinná soudní opatření, která může být udělena, když jsou splněny určité podmínky, aby se ochránil zájem jedné nebo obou stran. To znamená, že pokud se strana dotčená relativní neplatností dovolá svých práv v tomto směru, může se jí vyhnout důsledkům konkrétního právního jednání.
Kdy nastává relativní neplatnost?
Všeobecně platí, že relativní neplatnost nastává, pokud je splněna následující podmínka: musí být stanovena v zájmu jedné nebo obou stran. To znamená, že pokud je zájem více stran dotčených právním jednáním ohrožen, je třeba, aby se dotčená osoba dovolala relativní neplatnosti.
Pokud se neplatnosti nedovolá, může se považovat právní jednání za platné. Například, pokud jste nakoupili produkt, který neodpovídá popisu, který byl uveden v obchodních podmínkách, je třeba se dovolat relativní neplatnosti a získat náhradu.
Relativní neplatnost se může týkat všech druhů právního jednání, od smluvních, obchodních až po občanskoprávní. Mohou se jí dovolat obě strany, které jsou dotčené právním jednáním. Tato skutečnost se důležitě může promítnout do každé situace. Například, pokud se někdo domnívá, že jeho práva byla porušena, může se dovolat relativní neplatnosti, aby se mu dostalo náhrady.
V každém případě, je důležité znát datum, kdy nastává relativní neplatnost. Obecně se považuje za 30. 3. 2016. Jakmile je tato data překročena, je možné se dovolat relativní neplatnosti. To znamená, že kdykoli po této dni se někdo dovolá relativní neplatnosti, může být jeho nárok na náhradu uznán.
V každém případě, je důležité mít na paměti, že relativní neplatnost je jednou z možností, kterou můžeme využít, abychom se vyhnuli důsledkům právního jednání. Proto je důležité znát datum, kdy nastává relativní neplatnost, abychom měli možnost využít tohoto práva ve svůj prospěch. Datum, kdy nastává relativní neplatnost, je 30. 3. 2016.

Napsat komentář