Kdo vymyslel daně?

admin

Updated on:

.
Kdo vymyslel daně? Toto je jedna z otázek, které se nejčastěji objevují v historii. Odpověď se samozřejmě liší v závislosti na tom, ve které části světa se ptáte. Například v Číně byly daně zavedeny již ve 3. tisíciletí před naším letopočtem, zatímco v Řecku se první daně objevily až ve 4. století př. n. l.
V Řecku byl prvním, kdo zavedl daně, slavný politik a vládce z prvního století př. n. l. – Solón. Jeho daňový systém se vyvinul z úplat, které se týkaly obchodu, ale rozšířil se i na vlastnictví. Solón byl prvním, kdo vytvořil systém, ve kterém se počítaly daně v závislosti na výši příjmu.
Nicméně, za vlády Diokleciána (284–305) byl pak výběr berní a celkově daňový systém významně reformován. Daňová povinnost se týkala všech vyjma žen, sirotků a nemajetných občanů. Tato daň byla nazývána annona, ale Dioklecián také představil další typy daní, jako daň živnostenská, pozemková daň a daň z vydržování koně.
Součástí diokleciánovy reformy byl také systém pozemkových daní. Tato daň byla založena na velikosti daného pozemku, a také na produkci, která byla na něm vyrobena. Tyto dvě faktory byly stěžejní při určování výše daně.
Diokleciánova daňová reforma byla velmi úspěšná a ve své době významná. Tato reforma byla také navržena s cílem zajistit, aby daňová povinnost byla spravedlivá a spravedlivě rozložená mezi občany.
Takže, kdo vymyslel daně? Za vlády Solóna byly tyto daně zavedeny poprvé v Řecku, ale velkou reformou a proměnou daňového systému byl diokleciánský systém. Tento systém se stal základem pro většinu moderních daňových systémů, které jsou nyní používány po celém světě.

Napsat komentář