Kdo dědí dluhy?

admin

Všichni se občas v životě setkáváme s nějakými dluhy. Někdy jsou to malé dluhy, jindy ale mohou být i velmi významné. To je případ dluhů, které zůstávají po zemřelé osobě. O tom, jak se s takovými dluhy zachází, bylo do nedávné doby jasné: dluhy zůstavitele se splatí z jeho pozůstalosti.
S nástupem nového občanského zákoníku ale všechno změnilo. Dědic nyní hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu, nad cenu nabytého dědictví, a to nerozdílně se všemi ostatními dědici. Radim Neubauer, notář a prezident Notářské komory ČR, to popisuje jasně: „Kdo dědí dluhy? Dědic.“
Je důležité pochopit, že nový občanský zákoník (od 1. 1. 2014) stanoví, že dědic se může na dluzích rozdílně podílet pouze tehdy, když byly schváleny souhlasem všech dědiců.
Takže, pokud se jedná o dluhy, které zůstávají po zemřelé osobě, dluhy mají být hrazeny společně a nerozdílně všemi dědici. Důsledkem toho je, že se můžou při dědění pozůstalosti vyskytnout situace, kdy se dědící osoba bude muset podílet na splacení dluhů, které by mohly přesáhnout hodnotu dědictví, které obdržel.
Dluhy musí být také vyrovnány před vyplacením dědictví zůstaviteli. Jedná se o velmi důležitou skutečnost. Pokud jsou dluhy ještě neuhrazeny, mohou být dědici povinni je uhradit, aby mohli dědictví převzít.
Takže, abychom to shrnuli, od nástupu nového občanského zákoníku (od 1. 1. 2014) je jasné, kdo dědí dluhy. Dědic hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu, s ostatními dědici společně a nerozdílně, a nad cenu nabytého dědictví. Dluhy musí být také vyrovnány před vyplacením dědictví zůstaviteli.
Ať už máte na mysli jakékoli dluhy, je důležité si uvědomit, že od nástupu nového občanského zákoníku (od 1. 1. 2014) má dědic plnou odpovědnost za dluhy zůstavitele. Dluhy se splatí v plném rozsahu, s ostatními dědici společně a nerozdílně, a nad cenu nabytého dědictví.
V případě, že jste někým, kdo dědí pozůstalost po zemřelé osobě, je důležité si uvědomit, že můžete být zodpovědní za splacení dluhů zůstavitele. Abyste se vyhnuli problémům, měli byste se dobře seznámit s novým občanským zákoníkem a také se poradit se svým právníkem.

Napsat komentář