Kde v Africe pracuji děti?

admin

Updated on:

.
Kde v Africe pracuji děti?
V Africe existuje mnoho dětských pracovníků, kteří bojují s nedostatkem pracovních příležitostí a zbídačelými podmínkami. Západní Afrika, odkud pochází 70 % světové produkce kakaa, je domovem pro 1,8 milionu dětí, které pracují v pěstitelských oblastech.
V Pobřeží slonoviny a Ghaně pracují děti na plantážích, které pěstují a zpracovávají kakao. Děti jsou zapleteny do všech částí procesu, včetně sklizně, přepravy a balení. Pracují těžkými pracemi v náročných podmínkách a často se vystavují škodlivým chemikáliím.
Plantáže také často unášejí děti z okolních států, jako je Mali nebo Burkina Faso, aby pracovali bez mzdy. Děti jsou často vystaveny zneužívání a jsou zotročeny v zaměstnáních, která nerespektují lidská práva.
Organizace pro pomoc dětem a Mezinárodní organizace práce (ILO) se v současné době snaží bojovat proti dětské práci v Africe. ILO vyvinulo program s názvem „Global Alliance for Improved Nutrition“, který se snaží zlepšit stravovací možnosti dětí v zemích jako je Pobřeží slonoviny a Ghana. Program také představuje základní pracovní podmínky a práva, aby se zabránilo nezákonnému zaměstnávání dětí.
Organizace usilují také o zvyšování povědomí veřejnosti o problematice dětské práce. V červnu 2017 byl vyhlášen globální den dětí a dětské práce v Pobřeží slonoviny, aby se podpořila informovanost a vyvolala změna.
Organizace pro pomoc dětem a další společnosti se snaží vysvětlovat rodičům důležitost vzdělávání a podporovat je v jejich snaze o lepší vzdělání svých dětí. Některé země včetně Pobřeží slonoviny a Ghanu se navíc snaží dosáhnout toho, aby jejich zákony zakazovaly dětskou práci.
Je zřejmé, že dětská práce v Africe stále existuje, a to i přes snahy organizací a vlád, které se snaží zabránit tomuto problému. I když je situace stále složitá, lidé, kteří se snaží bojovat proti dětské práci, doufají, že se v budoucnu situace změní a že se děti budou moci vzdělávat místo práce.

Napsat komentář