Co je lepší DPČ nebo DPP?

admin

Updated on:

.
Mnozí z nás se v práci setkávají s pojmy DPČ (dohoda o pracovní činnosti) a DPP (dohoda o provedení práce), ale málokdo ví, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Pojďme se společně podívat na to, co je lepší: DPČ nebo DPP?
DPČ je dohoda, kterou uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec. U DPČ je zaměstnanec zaměstnancem u zaměstnavatele, zatímco u DPP je výkon práce dohodnut mezi zaměstnavatelem a dodavatelem služeb.
DPČ má pokrývat práce dlouhodobějšího charakteru. Na rozdíl od DPP zákoník práce nestanoví omezení v celkové výši odpracovaných hodin za rok, ale určí, že na DPČ může zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně v průměru za rok či trvání DPČ 20 hodin na týden.
U DPP je situace trochu odlišná. Tento typ dohody se obvykle používá pro kratší projekty nebo úkoly, které trvají jen několik hodin nebo dní. Zaměstnavatel je u tohoto typu dohody pouze objednavatelem služby a není zaměstnancem.
Mezi další rozdíly mezi DPČ a DPP patří přístup k pracovní době. U DPČ lze stanovit pracovní dobu a zaměstnanec musí pracovat přesně podle dohody. U DPP je situace odlišná a odpracované hodiny jsou dohodnuty jako celek a zaměstnanec si může pracovní dobu flexibilně rozložit.
Také mezi DPČ a DPP jsou rozdíly v platbách. U DPČ jsou platby závislé na dohodnuté mzdě a zaplaceny jsou v pravidelných intervalech. U DPP je mzda stanovena podle počtu odpracovaných hodin a výše mzdy je stanovena ve smlouvě.
Kromě toho je třeba vzít v úvahu i odpovědnosti za pojištění. U DPČ je zaměstnanec automaticky pojištěn stejně jako zaměstnanec vyhrazený zaměstnavateli. U DPP je situace odlišná a zaměstnavatel nemusí plnit zákonné požadavky na pojištění.
U DPČ lze také získat nárok na některé dávky ze státní sociální podpory, jako je například dávka mateřské. U DPP není taková možnost.
V závěru lze říci, že DPČ je vhodná pro práci dlouhodobějšího charakteru, kdy je zapotřebí pevné pracovní doby a pojištění. DPP je vhodné použít pro kratší projekty, kde odpracované hodiny nejsou příliš omezené a pojištění není vyžadováno.
Obě dohody mají své výhody a nevýhody, a proto by si vás měl pečlivě promyslet, než si vyberete tu správnou pro vás. 27. 2. 2023 můžete využít Svátek práce, abyste se mohli zamyslet nad tím, jaký typ dohody by vám nejlépe vyhovoval.

Napsat komentář