Jaký je rozdíl mezi rehabilitační a lázeňskou péči?

admin

Rozdíl mezi rehabilitační a lázeňskou péčí je poměrně velký. Rehabilitační péče je specializovaná péče zaměřená na prevenci, diagnostiku a léčbu zdravotního postižení nebo onemocnění. Hlavním cílem rehabilitační péče je obnovit, udržet nebo zlepšit kvalitu života pacienta. Je více zaměřena na zdravotní problémy a jejich řešení.

Naproti tomu lázeňská péče má za cíl prevenci, regeneraci a regeneraci postižených orgánů. Je zaměřena na preventivní a relaxační aspekty zdraví. Cílem lázeňské péče je zlepšit zdraví pacienta a posílit jeho odolnost vůči stresu.

Na pobyt v lázních mají lidé s DMO garantovaný nárok ze zákona. Zákonem je rovněž stanovena jeho délka. Pobyty mají rehabilitační a zároveň relaxační charakter. Odborné léčebny – rehabilitační ústavy zajišťují péči především v případě akutních událostí, jako jsou úrazy, prodělané operace nebo náhlá ochrnutí.

Rehabilitační péče vyžaduje odbornou znalost a zkušenosti, proto je obvykle poskytována ve specializovaných rehabilitačních centrech. Rehabilitační péče se skládá z lékařského vyšetření, fyzické terapie, léčebného cvičení, využívání rehabilitační technologie a případně dalších služeb, jako je masáž, akupunktura atd.

Lázeňská péče se obvykle skládá z komplexního programu, který zahrnuje léčebnou kúru, masáže, lázeňskou léčbu, léčbu minerálními prameny, relaxační procedury, dietní plán a další. Program lázeňské péče je obvykle přizpůsoben stavu a potřebám pacienta. Jeho cílem je zlepšit celkový zdravotní stav a zvýšit odolnost vůči stresu.

Aby se pacientovi poskytla adekvátní péče, je důležité, aby byl správně diagnostikován. Někdy je nutné provést komplexní vyšetření, které zahrnuje lékařské vyšetření, fyzické vyšetření, diagnostické testy a další. Výsledky vyšetření umožní lékaři přesně stanovit diagnózu a navrhnout nejvhodnější terapii.

Rehabilitační a lázeňská péče jsou zásadními pilíři zdravotní péče. Oba typy péče mají za cíl zlepšit zdravotní stav pacienta a poskytnout mu dostatečnou úlevu od bolesti a napětí. Proto je důležité, aby byly obě formy péče adekvátně poskytovány, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku.

Napsat komentář