Jaké pohledávky se přihlašují do insolvenčního řízení?

admin

.
Jaké pohledávky se přihlašují do insolvenčního řízení?
V insolvenčním řízení se přihlašují všechny pohledávky, které může věřitel uplatnit proti dlužníkovi. Všechny pohledávky, které věřitel uplatnil a získal rozsudek nebo jiné právní tituly, se také přihlašují do insolvenčního řízení. To znamená, že i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, se přihlašují do insolvenčního řízení, stejně jako pohledávky, které jsou vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí.
Všechny pohledávky, které věřitel uplatnil proti dlužníkovi, se přihlašují do insolvenčního řízení. Tato pohledávka může být uplatněna vůči dlužníkovi buď jako pohledávka z titulu smluvního vztahu, z titulu pohledávky zaplaceného úroku, náhrady škody, pohledávka zaplaceného nájemného nebo pohledávka z titulu právního nároku, který měl věřitel vůči dlužníkovi. Tato pohledávka bude přihlášena do insolvenčního řízení a bude zařazena do seznamu pohledávek, které budou předmětem insolvenčního řízení.
Kromě těchto pohledávek se také přihlašují i pohledávky, které byly uplatněny u soudu. Především se jedná o pohledávky, které byly uplatněny a rozhodnuty soudem. Toto jsou pohledávky, které dlužník musí zaplatit a následně byly přihlášeny do insolvenčního řízení.
Dále se přihlašují i pohledávky, které jsou vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Tyto pohledávky jsou přihlašovány do insolvenčního řízení, protože jsou považovány za pohledávky, které byly již definitivně uspokojeny. To znamená, že tyto pohledávky jsou již definitivně vymožitelné a budou v insolvenčním řízení brány v úvahu.
Jak je vidět, do insolvenčního řízení se přihlašují nejen pohledávky, které věřitel uplatnil proti dlužníkovi, ale také pohledávky, které byly již uplatněny u soudu, stejně jako pohledávky, které jsou vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Tyto pohledávky jsou pro věřitele velmi důležité, protože je nutné je přihlásit do insolvenčního řízení, aby mohly být uplatněny při výplatě pohledávek. Takže pokud máte nějaké pohledávky, je důležité je přihlásit do insolvenčního řízení, abyste získali nárok na jejich vymožení.

Napsat komentář