Jaké pohledávky nelze započíst?

admin

Updated on:

.
Pohledávky jsou pro podnikání velmi důležité. Pokud je váš obchodní partner pozdě s úhradou za služby či zboží, které jste mu dodali, můžete si z něj požadovat pohledávku. Zároveň je možné, že vaší společnosti někdo něco dluží, a také máte právo na tu pohledávku.
Pohledávky se dělí na dva typy: dospělé a nedospělé. Dospělá pohledávka je pohledávka, která je splatná bez ohledu na to, zda ji vlastník žádá zaplacení. Pokud je pohledávka nedospělá, není splatná a je proto nutné počkat na splatnost.
V některých případech však nelze započíst žádnou pohledávku. Jedním z nich jsou tzv. naturální obligace. Ty jsou pohledávky, které nebyly od nikoho zapsány ani nijak jinak dokumentovány. Tato pohledávka je proto velmi obtížné prosadit. Další pohledávky, které nelze započíst, jsou ty, které se zatím nestaly splatnými. Ačkoli je to v konkrétních případech velmi závažná situace, nelze je počítat, dokud nedojde k splacení.
Promlčení dospělé pohledávky započtení nebrání. Vzájemné pohledávky a dluhy se však vždy zanikají jen do výše, v níž se navzájem kryjí. To znamená, že pokud společnosti dlužíte například 500 a oni vám dluží 400, zbývající pohledávka 100 nebude moci být započtena.
V některých případech je možné pohledávku započíst. Například pokud je pohledávka zapsána ve vašem účetnictví, můžete požádat o nárok na pohledávku. Také je možné, že obchodní partner podepíše dokument, v němž se zavazuje, že pohledávku zaplatí.
Při započítání pohledávky je třeba být velmi opatrní. Pokud pohledávku nelze započíst, může to mít velmi nepříjemné důsledky. Je proto vždy důležité se poradit s odborníkem na účetnictví, abyste se ujistili, že všechno děláte správně.
V závěru je důležité zdůraznit, že nelze započíst tzv. naturální obligace a pohledávky, které se zatím nestaly splatnými (nedospělé pohledávky). Samotné promlčení dospělé pohledávky započtení přesto nebrání, vzájemné pohledávky a dluhy ale vždy zanikají jen do výše, v níž se navzájem kryjí. Musíte tedy dávat pozor na to, jaké pohledávky se počítají a jaké nikoliv, abyste se vyhnuli nepříjemným následkům.

Napsat komentář