Jak zjistit bonitu firmy?

admin

Jak zjistit bonitu firmy?

V dnešní době je důležité mít možnost rychle a efektivně zjistit bonitu firmy. Nejenže je to důležité pro firemní zákazníky, ale i pro obchodníky, kteří se chtějí vyhnout neúspěšným obchodům.

Naštěstí, společnost CreditCheck představila novou službu, která umožňuje rychle zjistit bonitu českých firem. Tato služba je dostupná zdarma na webu nebo v ekonomických informačních systémech od bezmála 40 partnerů. CreditCheck poskytuje informace o bonitě firem prostřednictvím vyhodnocení jejich finanční historie a zisků.

Uživatelé mohou získat důležité informace o kreditní historii společnosti, které pomohou při rozhodování o obchodním partnerovi. Všechny údaje jsou zpracovány rychle, zaručuje se tedy okamžitá informovanost.

Uživatelé se mohou přihlásit na stránky CreditCheck, kde mohou získat přístup k úplné databázi. Tato databáze obsahuje informace o všech společnostech v České republice. Uživatelé mohou prohledávat informace o bonitě společností a dostupnosti veřejných údajů. Mohou také filtrovat společnosti podle regionu nebo odvětví.

Kromě získávání informací o bonitě firem, mohou uživatelé CreditCheck také získat informace o rizikových faktorech, které jsou spojené s obchodováním s danou společností. Tyto informace jsou sestaveny na základě údajů o finančních záznamech společnosti, které jsou dostupné na trhu.

CreditCheck je dostupný ve více než 40 zemích. Služba je k dispozici ve více než 20 jazycích. To znamená, že uživatelé mohou získat informace o bonitě firem z různých míst světa.

Kromě toho, CreditCheck nabízí další služby, jako je kreditní monitorování, které uživatelům pomáhá sledovat finanční historii firem a upozorňuje je na změny v kreditních záznamech.

Jak je vidět, CreditCheck poskytuje uživatelům kompletní informace o bonitě firem a poskytuje jim všechny potřebné nástroje pro úspěšné obchodování. CreditCheck se stalo nepostradatelným nástrojem pro každého, kdo se zabývá obchodováním s firemními partnery. Službu lze používat již od 30. 11. 2010.

Napsat komentář