Jak mluvit u soudu?

admin

Updated on:

Jak mluvit u soudu?
Přijměte, že jít k soudu není nic příjemného. Člověk se nemůže ani soustředit na to, jak se má v soudní síni chovat. Když se ocitnete ve stísněném prostředí soudu, může být obtížné si pamatovat, jak se má chovat.
Nejdůležitější je, abyste se chovali profesionálně. Soudní i ostatní přítomné osoby se vzájemně oslovují pane, paní s připojením funkce či postavení nebo akademického titulu, tedy pane předsedo, paní přísedící. Všem dospělým osobám se vyká.
Soudní síň není obyčejný obývací pokoj. Je to místo, ve kterém se věci projednávají, a proto je vaším prvním úkolem být respektovat. Pokud se ocitnete ve stísněném prostředí soudu, měli byste být velmi zdvořilí.
Pokud budete mluvit u soudu, měli byste se k představitelům soudu chovat úctivě. K představitelům soudu mluvte vestoje. Pokud Vám to věk nebo zdravotní stav nedovoluje, požádejte, abyste mohli mluvit vsedě.
Když mluvíte u soudu, měli byste vystupovat slušně a stručně. Váš hlas by měl být dostatečně hlasitý, ale ne tak, abyste obtěžovali ostatní přítomné. Vypravování dlouhých příběhů je zbytečné a jen zdržuje soud.
Je také důležité věnovat pozornost tomu, co se v soudní síni říká. Neusmívejte se na představitele soudu, ani na ostatní přítomné. Snažte se mít kontakt s očima, ale buďte přiměření.
Když soudní síň opustíte, je důležité, abyste zůstali klidní. Pokud jste vyhráli, neslavte to příliš nahlas. Naopak, pokud jste prohráli, nechovejte se agresivně. Vždy se chovejte profesionálně.
Nezapomeňte, že jít k soudu je stresující zkušenost. Pokud se budete chovat v souladu s těmito tipy, měli byste být schopni plnit své úkoly ve soudní síni bez problémů. Chovejte se zdvořile, respektujte představitele soudu a vždy si udržujte klidnou hlavu.

Napsat komentář