Jak casto se maže trestní rejstrik?

admin

Updated on:

Jak často se maže trestní rejstřík?

Trestní rejstřík je jedním z těch věcí, o kterých si každý může myslet, že jej zná, ale ve skutečnosti je to mnohem komplexnější a složitější, než by se mohlo zdát. Každému bylo jasné, že trestní rejstřík se vymaže, když uplynou určité doby, ale málokdo ví, jak často se toho skutečně má užít, aby byl trestní rejstřík úplně vyčištěn. Dříve nebo později se všichni, kteří mají trestní rejstřík, musí zamyslet nad otázkou, kolik času musí uplynout, než budou moci trestní rejstřík zcela vymazat.

Pokud jde o mazání trestního rejstříku, platí následující obecná pravidla. Po 3 letech od skončení trestu, který nebyl delší než 1 rok (platí i pro trest vyhoštění), může být trestní rejstřík vymazán. Po 5 letech od skončení trestu, který byl delší než 1 rok, může být trestní rejstřík také vymazán. Po 10 letech od skončení trestu, který byl delší než 5 let, může být trestní rejstřík také vymazán. Po 15 letech od skončení výjimečného trestu, může být trestní rejstřík také vymazán.

Je třeba si uvědomit, že tyto časové intervaly jsou pouze obecným doporučením a nezaručují, že váš trestní rejstřík bude úplně vymazán. Obecně platí, že čím závažnější trest jste dostali, tím déle bude trvat, než se váš trestní rejstřík úplně vymaže.

Výjimkou z tohoto pravidla jsou tresty, které jsou zveřejněny ve veřejných registrech, například tresty za zločiny proti lidskosti nebo za trestné činy, které mají vážné důsledky. Tyto tresty se nikdy nezapomenou a vždy zůstanou v trestním rejstříku, a to i po více než 15 letech.

Proto je důležité si uvědomit, že trestní rejstřík se může mažet jen ve výjimečných případech. Pokud jde o otázku, jak často se má trestní rejstřík vymazat, odpověď zní, že to závisí na typu trestu a jeho trvání. Čím delší trest obdržíte, tím déle trvá, než se jej váš trestní rejstřík zbaví.

Pokud jde o datum, kdy může být trestní rejstřík vymazán, je to 2.11.2020. Tento den se považuje za oficiální datum, kdy se bude mazat trestní rejstřík. Takže pokud byste chtěli vymazat svůj trestní rejstřík, měli byste tento den pozorovat, abyste se ujistili, že budete moci svůj trestní rejstřík úspěšně vymazat.

Pokud máte dotazy ohledně mazání trestního rejstříku, můžete se obrátit na místní úřady, abyste se dozvěděli více informací. Také můžete kontaktovat právníka, který vám může pomoci s vaším dotazem. Je důležité si uvědomit, že proces vymazání trestního rejstříku je složitý a náročný proces. Proto je důležité, abyste věděli, jak často se maže trestní rejstřík, abyste byli schopni toho dosáhnout.

Napsat komentář