Kdy můžu začít pracovat?

admin

Updated on:

.

Kdy můžu začít pracovat?

Myslíte si, že je čas začít pracovat? Máte naději na to, že budete mít dostatek peněz na to, abyste si dokázali vydělat na to, co potřebujete? Pokud je vám 15 let nebo více, pravděpodobně již stojíte na prahu své pracovní kariéry.

Před započetím pracovního života je však třeba vědět, kdy můžete začít. Práce není vždy jen sladké ovoce a začít pracovat předčasně by mohlo mít za následek závažné problémy s právními postihy.

Pokud jde o děti mladší 15 let, tak ty nesmí pracovat vůbec. Výjimkou je umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost, kterou smí vykonávat při splnění zákonných podmínek. Jakákoli další práce by byla nezákonná.

Děti starší 15 let již smějí pracovat, ale stejně tak existují zákonná omezení. Děti mladší 18 let nesmí pracovat déle než 4 hodiny denně, 7 dní v týdnu, 40 hodin týdně nebo o víkendu. Mezi 8:00 a 18:00 hodinou dítě nesmí pracovat déle než 8 hodin. Dítě také nemůže pracovat na dřívější než 6:00 nebo pozdější než 22:00.

Kromě toho jsou děti mladší 18 let omezeny v práci, kterou mohou vykonávat. Děti mladší 16 let nesmí pracovat na strojích nebo s toxickými látkami, výbušninami nebo s jakýmkoliv jiným nebezpečným nákladem. Mohou pracovat jako komparzisti nebo herci, ale smí pracovat pouze pod dohledem dospělých a pouze s dovolením rodičů.

Děti starší 16 let smí pracovat s částečnou nebo plnou úvazkovou prací. Mohou být zaměstnáni v oblasti služeb, prodeje nebo zpracování, ale nesmí pracovat s nebezpečnými látkami, výbušninami nebo s jakýmkoliv jiným nebezpečným nákladem.

Pokud jde o dospělé, mohou pracovat kdykoliv, když nejsou uvedeny v pracovní dohodě. Pokud je v pracovní dohodě uvedeno, že zaměstnanec může pracovat kdykoliv, nesmí mu být předepsána pracovní doba déle než 40 hodin týdně, 8 hodin denně a 6 hodin víkendu.

Vždy je nejlepší se poradit se svým zaměstnavatelem, než začnete pracovat. Musíte se ujistit, že se řídíte právními předpisy a že pracujete v souladu s pracovní dohodou. Pracovat může být skvělý způsob, jak se naučit o práci, ale je třeba postupovat s rozvahou. Mějte na paměti, že práce by měla být především zábava, a to i pro ty nejmladší.

Napsat komentář