Po jaké době zaniká exekuce?

admin

Updated on:

Exekuce je pro mnoho lidí stresující zkušenost. Finanční problémy mohou být složité a existuje řada otázek, které se lidé ptají, když se snaží vyřešit své dluhy. Jednou z otázek je, jak dlouho může být vedena exekuce?

Pokud se vás tato otázka týká, dočetli jste se správně. Tato otázka je velmi důležitá a je důležité vědět, kdy exekuce může skončit. V tomto článku si ukážeme, po jaké době zaniká exekuce a zda se někdy promlčí.

Pohledávky přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci (většinou soudem) promlčí za 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Znamená to, že jakmile uplyne 10 let od okamžiku, kdy rozhodnutí nabylo tzv. „vykonatelnosti“, tak pohledávka zanikne a exekuce se ukončí.

Existují však i další faktory, které by měly být zohledněny. Například, pokud věřitel podá novou žalobu na exekuci na stejnou pohledávku, tak promlčecí lhůta bude resetována. To znamená, že promlčecí lhůta bude začínat znovu a čas potřebný k jejímu dokončení bude znovu spočítán.

Existuje také něco, co se nazývá „interrupce promlčení“. Toto je situace, kdy bylo promlčení přerušeno v důsledku jakéhokoliv jednání ze strany dlužníka. Interrupce může být například úplata části pohledávky, uzavření smluvního vztahu mezi dlužníkem a věřitelem nebo jakékoli jiné jednání, které by naznačovalo, že dlužník chce s věřitelem vyřešit jeho pohledávku.

Vzhledem k tomu, že exekuce může být velmi stresující situace, je důležité si uvědomit všechny okolnosti, které mohou ovlivnit její trvání. Pokud se ptáte, po jaké době zaniká exekuce, pamatujte, že je obvykle 10 let od okamžiku, kdy rozhodnutí nabylo tzv. „vykonatelnosti“. Existují však i jiné okolnosti, jako například podání nové žaloby nebo interrupce promlčení, které by měly být zohledněny.

Exekuce je složitou situací a je důležité zjistit všechny relevantní informace, abyste mohli udělat to nejlepší pro váš finanční stav. Takže, znovu se ptáte, po jaké době zaniká exekuce? Věříme, že tento článek vám pomohl s odpovědí a porozuměním, jak to funguje.

Napsat komentář