Po jaké době je dluh promlčen?

admin

Updated on:

Promlčení dluhu je pojem, který je pro mnoho lidí záhadný. Pokud jste se kdy obávali, zda je dluh, který máte, promlčen, je důležité pochopit, jak funguje promlčecí lhůta. Promlčecí lhůta se dělí na dva typy: obecnou subjektivní a obecnou objektivní.

Obecná subjektivní promlčecí lhůta je ustanovena v Občanském zákoníku a činí tři roky. Je to lhůta, po jejímž uplynutí je dluh promlčen, pokud nikdo neučiní žádný krok k jeho vymáhání. To znamená, že pokud nikdo nepožádá o plnění dluhu během tří let, je dluh promlčen.

Obecná objektivní promlčecí lhůta je stanovena také v Občanském zákoníku a činí deset let. Tato lhůta se používá pro dlužné položky, které se vztahují k majetku (například splátka hypotéky). Tato lhůta se mění v závislosti na tom, jakou část majetku se dluh týká.

Všechny dluhy, které nejsou projednány v Občanském zákoníku, mohou být promlčeny po dobu, která je stanovena v příslušné zemědělské legislativě. Některé země mají také specifické zákony, které se vztahují ke konkrétním dluhům. Například Německo má zákon, který stanoví, že dluh za zboží je promlčen po dvou letech.

Pokud jste se obávali, kdy je dluh promlčen, můžete si být jisti, že obecná subjektivní promlčecí lhůta je tříletá a obecná objektivní promlčecí lhůta je desetiletá. Pokud se však vztahují konkrétní zákony, mohou se tyto lhůty lišit.

Pokud se ptáte, po jak dlouhé době je dluh promlčen, je důležité si uvědomit, že to bude záviset na druhu dluhu a na příslušné zemědělské legislativě. Například dluh za zboží může být promlčen po dvou letech v Německu.

Abyste se ujistili, že je dluh promlčen, měli byste zkontrolovat datum, kterým byla lhůta stanovena. Například, pokud je datum promlčení 21. 3. 2022, můžete být si jisti, že dluh bude promlčen, pokud nikdo nebude požadovat plnění dluhu do této doby.

Promlčecí lhůta je proces, který je důležitý pro každého, kdo má dluh. Pokud se ptáte, po jak dlouhé době je dluh promlčen, měli byste se podívat na příslušnou zemědělskou legislativu a zjistit, jaké typy lhůt se vztahují k vašemu dluhu. Měli byste si také pamatovat datum, kterým je lhůta stanovena, abyste se ujistili, že dluh bude promlčen, pokud nikdo nepožádá o jeho plnění.

Napsat komentář