Kdy se zastaví exekuce?

admin

Updated on:

Kdy se zastaví exekuce?

Když dojde k exekuci, může to být pro vás velmi stresující situace. Exekuce je proces, kterým může stát vymáhat dluhy z vás – třeba ve formě zabavení vašeho majetku nebo odvedení části vašeho platu. V některých případech může být exekuce dokonce nekonečná. Je však možné se exekuce bránit a dosáhnout, aby se zastavila. V tomto článku se podíváme na to, kdy se může exekuce zastavit.

Prvním krokem k zastavení exekuce je udělení soudního usnesení. To umožňuje přijít k finančnímu prostředku, který je nutný pro ukončení exekuce. Jakmile je usnesení o exekuci zpracováno a stane se právně závazným, začíná lhůta 6 let, po kterou je možné exekuci zastavit.

Od 1. 1. 2023 bude možné považovat exekuci za bezvýslednou, pokud během této doby nebylo vymoženo ani to, co by postačovalo na úhradu nákladů exekuce, a zároveň nebyla postižena žádná nemovitost. Bezvýsledná exekuce se bude moci zastavit až po uplynutí této lhůty.

Je důležité si uvědomit, že k zastavení exekuce je nutné, aby všechny splatné dluhy byly zaplaceny. To znamená, že i když exekuce bude od 1. 1. 2023 bezvýsledná, pokud nejsou splátky dluhu zaplaceny, exekuce se bude muset pokračovat. Důležitou roli také hraje příjem dlužníka, který může být použit na úhradu dluhu.

Pokud se vám podaří splatit všechny dlužné částky a získat soudní usnesení o zastavení exekuce, měli byste požádat o stažení exekuce z veřejného registru. Tím se zajistí, že se vaše jméno nebude nadále objevovat v tomto registru a váš případ exekuce bude ukončen.

Pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o zastavení exekuce, je důležité, aby si prošli správným právním procesem. Pokud se rozhodnete kontaktovat právníka, buďte si vědomi toho, že proces zastavení exekuce bude trvat delší dobu a bude zahrnovat řadu kroků.

V závěru je třeba zdůraznit, že zastavení exekuce není snadnou záležitostí. Pokud se rozhodnete jít touto cestou, doporučuje se vám vyhledat odbornou pomoc od právníka, který vám pomůže vyřešit váš případ.

Kdy se může exekuce zastavit? Exekuce se může zastavit po uplynutí lhůty 6 let od právní moci usnesení o nařízení exekuce, pokud bylo vymoženo ani to, co by postačovalo na úhradu nákladů exekuce, a zároveň nebyla postižena žádná nemovitost. Od 1. 1. 2023 se tedy dá považovat exekuce za bezvýslednou a bude možné ji zastavit. Je důležité si uvědomit, že je nutné splatit všechny dlužné částky a získat soudní usnesení o zastavení exekuce, aby byla exekuce skutečně zastavena. Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o zastavení exekuce, doporučuje se vyhledat odbornou pomoc právníka.

Napsat komentář