Kdy schvali insolvenci?

admin

Updated on:

Kdy schvali insolvenci?

Víte, co je to insolvence? Možná jste někdy slyšeli o tom, že se někteří podnikatelé rozhodnou pro insolvenci kvůli finančním potížím. Podnikatelská insolvence je proces, kdy se fyzická nebo právnická osoba rozhodne upravit své finanční závazky, aniž by podnikla další kroky. Insolvenční řízení slouží k uspořádání vztahů mezi dlužníkem a věřiteli.

Mnoho lidí se ptá, kdy je schváleno řízení o insolvenci. Naštěstí je proces schvalování insolvence poměrně jednoduchý a zahrnuje několik kroků.

Nejprve musí podnikatel splnit určité podmínky, aby mohl vyhlásit úpadek. Musí mít alespoň dva věřitele, musí mít alespoň dva dluhy po splatnosti více než 30 dní a musí být schopný zaplatit nejméně 30 % z celkového dluhu.

Poté, co jsou splněny všechny požadavky, musí dlužník podat návrh na insolvenční řízení u insolvenčního soudu. Tento návrh musí obsahovat informace o dlužníkovi, jeho dluzích, věřitelích a majetkovém stavu. Po předložení návrhu musí insolvenční soud posoudit návrh a rozhodnout, zda dlužník splňuje všechny požadované podmínky.

Pokud se rozhodne, že podmínky jsou splněny, soud vydá rozhodnutí o insolvenčním řízení. Rozhodnutí je zveřejněno v insolvenčním rejstříku, což umožňuje věřitelům se obrátit na soud a žádat o své peníze.

Toto řízení může trvat až 19. května 2022, kdy se rozhodne, zda je dlužník v insolvenci. Do té doby budou dlužník a věřitelé jednat o splácení dluhu. Pokud se dohodnou, může být celý proces urychlen.

Pokud se nedohodnou a insolvenční řízení bude nařízeno, bude dlužník muset zaplatit všechny závazky v dohodnutém čase. Tento čas obvykle trvá až 5 let, a to je jedna z nejdůležitějších věcí, které je třeba si uvědomit, pokud uvažujete o insolvenci.

Jak vidíte, insolvence je komplikovaný proces, který zahrnuje schvalování od insolvenčního soudu. Pokud jste ve finanční tísni a uvažujete o insolvenci, je nejlepší se poradit s odborníkem, abyste se mohli dozvědět více o tom, jak proces probíhá, abyste se ujistili, že jste schopni splnit všechny požadavky.

Napsat komentář