Kdy propadá dluh?

admin

Updated on:

.

Kdy propadá dluh?

Pokud se nám stane, že nám někdo dluží peníze, často se ptáme, kdy nám tyto peníze propadnou, tedy kdy bude tento dluh promlčen. Odpověď je vždy v závislosti na tom, jaký typ dluhu máme na mysli. Zákon stanoví, jak dlouho je možné někoho žalovat za dlužné peníze, a proto je nutné pochopit, jaké promlčecí lhůty se mají použít.

Promlčení dluhu – délka lhůty?

Promlčecí lhůty se liší v závislosti na typu dluhu. Obecně lze říci, že obecná délka promlčecí lhůty činí 3 roky od okamžiku, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. U majetkových práv je tomu jinak – ty se promlčují uplynutím 10 let ode dne, kdy právo dospělo. Strany smlouvy si ale mohou ujednat i delší nebo kratší lhůtu pro promlčení dluhu.

V případě, že nemáme smlouvu nebo že naše smlouva neobsahuje konkrétní lhůtu pro promlčení dluhu, je nutné se držet obecných pravidel, která nastínil výše.

Pro příklad si vezměme situaci, kdy nám někdo dluží peníze a okamžik první možnosti uplatnění práva byl 21. 12. 2018. V tomto případě je promlčecí lhůta stanovena na 3 roky, tedy 21. 12. 2021. Pokud do této doby neuplatníme právo na dlužné peníze, dojde k promlčení dluhu.

Kdy je dluh promlčen?

Promlčení dluhu je okamžik, kdy není možné nárokovat dlužné peníze. Znamená to, že nám dlužník nemusí platit a my nemáme nárok na uplatnění práva. Promlčení dluhu se však netýká jen peněžitých dluhů, ale také dluhů věcných.

Promlčecí lhůty jsou nastaveny tak, aby chránily osoby vůči nekonečným žalobám o dlužné peníze. Představte si, že by každý mohl požadovat dlužné peníze neomezeně dlouho. Byl by to nekonečný boj a jen málo lidí by na něm vyhrálo. Promlčecí lhůty mají za úkol chránit obě strany.

Pokud se chceme dozvědět více o promlčecích lhůtách, je dobré se obrátit na odborníka, který nám poradí, jak postupovat a jak se vyhnout problémům. Rovněž je dobré se podívat na naši smlouvu a ujistit se, že v ní jsou uvedeny konkrétní informace o délce promlčecí lhůty pro daný dluh.

Závěrem

Kdy propadá dluh je otázka, na kterou není jednoznačná odpověď. Délka promlčecí lhůty se liší v závislosti na typu dluhu. Obecně lze říci, že obecná délka promlčecí lhůty činí 3 roky od okamžiku, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. U majetkových práv je tomu jinak – ty se promlčují uplynutím 10 let ode dne, kdy právo dospělo. Strany smlouvy si ale mohou ujednat i delší nebo kratší lhůtu pro promlčení dluhu. Promlčecí lhůty jsou nastaveny tak, aby chránily osoby vůči nekonečným žalobám o dlužné peníze. Je proto důležité pečlivě se podívat na smlouvu a ujistit se, že v ní jsou uvedeny konkrétní informace o délce promlčecí lhůty pro daný dluh.

Napsat komentář