Kdy je dlužník v úpadku?

admin

Updated on:

.

Kdy je dlužník v úpadku?

Jedna z nejčastějších otázek ohledně úpadku se týká toho, kdy je dlužník považován za úpadného. Ačkoli se často mluví o úpadku, existuje mnoho různých situací, kdy toto označení může být použito.

Dlužník je v úpadku, jestliže je platebně neschopný (insolventní) bez ohledu na povahu dlužníka. Aby byl dlužník oficiálně označen za úpadného, musí mít více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

S platební neschopností pak souvisí tzv. fikce insolvence, tj. dokonce i tehdy, když se dlužník snaží o úspěšné splacení dluhu, může být ve skutečnosti označen za úpadného, pokud není schopen splatit své závazky.

Kromě toho, když se dlužník úspěšně vyhne úpadku, může být stále označen za úpadného. To se obvykle stane, pokud dojde k dohodě se všemi věřiteli, kteří se zavážou k tomu, že se zdrží podávání žalob o úpadek, dokud dlužník plní danou dohodu.

V takovém případě dlužník stále označen za úpadného, a to i přes skutečnost, že je schopen splácet dluh. To má za následek, že dlužník není schopen uzavřít další úvěry nebo získat další zdroje financování.

V závěru je důležité poznamenat, že je nezbytné pochopit, co to znamená být úpadným. To je důležité, protože se úpadek může stát velmi stresujícím a vyčerpávajícím zážitkem, který je nezbytné včas řešit.

Jak můžete vidět, existuje několik situací, ve kterých může být dlužník označen za úpadného. Důležité je pochopit, že úpadek může být velmi stresující zážitek, a je třeba jej řešit co nejdříve. Použijte tyto informace, abyste mohli správně pochopit, kdy je dlužník v úpadku.

Napsat komentář