Kdo zdědí dluhy?

admin

Updated on:

.
Kdo zdědí dluhy? To je otázka, na kterou odpovídají nové občanské zákoníky, které vstoupily v platnost 1. ledna 2014.
Takže, pokud přemýšlíte o tom, zda zdědíte něčí dluhy, máme pro vás dobrou zprávu. Podle nových zákonů jsou dluhy zděděny jen v případě, že byly načerpány zůstavitelem. To znamená, že pokud zůstavitel není v dluhu, dědic si ho nemusí kupovat.
Nicméně, pokud zůstavitel je v dluhu, dědic hradí nově dluhy zůstavitele v plném rozsahu, tedy případně i nad cenu nabytého dědictví. Takže, pokud jste se při dědictví dostali do dluhu, bude vám to přiděleno i když je váš dědictví nižší než dluh.
Takže, pokud jste se stali dědici, můžete být v pokušení si myslet, že se dluhů nemusíte obávat. To je ale chyba. Radim Neubauer, notář a prezident Notářské komory ČR, vysvětluje, že dluhy budou přiděleny ostatním dědicům rovnoměrně. To znamená, že každý dědic bude muset zaplatit dluh jinak.
Kromě toho je třeba mít na paměti, že dědci mohou být vyloučeni z dědictví, pokud by byl dluh větší než samotný dědictví. Takže, pokud se stanete dědicem, je důležité, abyste si byli vědomi jeho finanční situace. To vám pomůže zabránit tomu, abyste se dostali do finančních problémů.
Kromě toho je třeba mít na paměti, že existují i další způsoby, jak se dědic může dostat do problémů s dluhy. Například, pokud by dědic nějakým způsobem zapříčinil, že se dluh zvýšil, bude muset zaplatit rozdíl mezi původním dluhem a zvýšeným dluhem. Také je třeba mít na paměti, že existují i další situace, kdy může být dědic zodpovědný za dluhy.
V každém případě je důležité si uvědomit, že dluhy zděděné zůstavitelem jsou zděděny v plném rozsahu. To znamená, že pokud se stanete dědicem, budete nést zodpovědnost za dluhy, které má zůstavitel. Takže, je důležité být vždy informován a vědět, do čeho jdete.
Nyní, když jste se dozvěděli, jak fungují dluhy, můžete si být jistí, že pokud se stanete dědicem, budete vědět, na co se můžete spolehnout a co by mělo být bráno v úvahu. Takže, příště, když se zeptáte: Kdo zdědí dluhy?, budete mít odpověď.

Napsat komentář