Kdo může vyhlásit osobní bankrot?

admin

Updated on:

.
Každý, kdo čelí finančním problémům a jehož dluhy jsou příliš velké na to, aby je mohl splácet, se možná začne zajímat o osobní bankrot. Tato možnost je v některých případech velmi užitečná, protože je to jedna z cest, jak se dostat z finanční situace, která je pro dlužníka neřešitelná.
Kdo může vyhlásit osobní bankrot? Odpověď je jednoduchá – pouze dlužník sám. Osobní bankrot na sebe může vyhlásit pouze sám dlužník, který je zastoupen například advokátem nebo insolvenčním správcem. Dlužník sám nemůže (bez zastoupení) podat insolvenční návrh. V tomto zůstává právní úprava stejná.
Než se dlužník rozhodne vyhlásit osobní bankrot, je důležité, aby všechny možnosti splácení dluhů byly vyčerpány a všechny dostupné možnosti financování byly využity. Pokud k tomu dojde, může být osobní bankrot způsobem, jak se dostat z neřešitelné finanční situace.
Dlužník, který se rozhodne pro osobní bankrot, musí vyplnit několik kroků, aby proces mohl být zahájen. Nejprve se musí obrátit na oddělení pro insolvence ve svém okresním soudě a podat návrh na osobní bankrot. Tento návrh musí obsahovat informace o dlužníkovi, jeho majetku, dluzích a příjmech.
Po podání návrhu na osobní bankrot musí dlužník absolvovat úvodní výslech a následně návrh projednat u soudce. Dlužník musí informovat o své situaci a předložit důkazy, které by dokazovaly nevýhodnost splácení dluhů v běžném režimu.
Poté, co soudce osobní bankrot schválí, vzniká tzv. ochrana před věřiteli. Věřitelé jsou vázáni zákonem a musí dlužníka už dále nekontaktovat. Dlužník musí také začít splácet své dluhy v rámci reorganizačního plánu.
V poslední fázi, kterou musí dlužník projít, je schválení reorganizačního plánu. Tento plán může být schválen buď věřiteli, nebo soudem. Poté, co je reorganizační plán schválen, je dlužník povinen plnit dohody s věřiteli. Pokud dlužník dohody splní, bude moci po skončení osobního bankrotu získat znovu dobré finanční zdraví.
Všechny tyto kroky mohou být pro dlužníka náročné a mohou být pro něj frustrující. Je proto důležité, aby si dlužník vybral odborníky, kteří mu pomohou s celým procesem.
Vyhlásit osobní bankrot je něco, co musíte udělat, pokud se dostanete do neřešitelné finanční situace. Může to být proces plný zmatků, ale jestliže budete kroky postupovat správně, může být pro vás to nejlepší řešení.

Napsat komentář