Kdo je v Solusu?

admin

Updated on:

Kdo je v Solusu?

SOLUS je sdružení platebních institucí v České republice. Mezi členy sdružení patří například banky, pojišťovny, mobilní operátoři nebo energetické společnosti. Všechny tyto organizace se spojují v jednom sdružení, aby mohly zjednodušit a zefektivnit procesy související s vymáháním dluhů.

Sdružení SOLUS bylo založeno 18. 12. 2018. Jeho cílem je zmírnit a eliminovat problémy s neplacením dluhů v České republice. SOLUS má rozdělené databáze na negativní a pozitivní registr. Ty negativní mají v seznamu neplatící klienty, kteří se o řešení dluhů nezajímají. Pozitivní databáze zná naopak jména klientů, kteří jsou dobrými platiči.

SOLUS poskytuje institucím členům také informace o neplatících klientech, kteří si vzali půjčky, splátky nebo si vypůjčili jiné druhy finančních produktů a nesplnili závazky. Díky tomu mohou členové sdružení SOLUS lépe předcházet nežádoucímu chování klientů a udržet si zdravý finanční management.

Kromě toho mohou členové sdružení také využít některé služby, které SOLUS poskytuje. Například mohou získat informace o dlužníkovi, který se nachází v negativním registru. Tyto informace jsou užitečné při vymáhání dluhu. Členové sdružení mohou také získat informace o nových klientech, kteří se přihlásili k produktům nebo službám členů sdružení.

SOLUS se také snaží pomáhat svým členům s jejich obchodními aktivitami. Některé služby, které sdružení nabízí, zahrnují například analytická řešení pro finanční instituce a marketingové nástroje pro zvýšení prodeje.

SOLUS je také spojen s občanskými organizacemi, které se zabývají vymáháním dluhů a vymáháním práva. Tato spolupráce zajišťuje, že členové sdružení SOLUS mají přístup k zásadám a postupům, které jsou v souladu s právem a dobrými obchodními praktikami.

Celkově lze říct, že sdružení SOLUS poskytuje svým členům řadu služeb, které jim pomáhají udržovat zdravý finanční management. Sdružení má také silné vazby na organizace a instituce, které se zabývají vymáháním práva a právními otázkami. Takže pokud hledáte skupinu finančních institucí, která má zkušenosti a jejímž úkolem je zajistit, aby všichni plátci dluhů byli odpovědní, SOLUS je tou správnou volbou.

Napsat komentář