Jaký je rozdíl mezi pohledávkou a závazkem?

admin

Updated on:

.

Když se řekne dluh, většina lidí ví, o čem je řeč. Málokdy se však setkáme s pojmy „pohledávka“ nebo „závazek“, a proto je pravděpodobné, že mnozí z nás budou mít zmatek, pokud se je bude snažit rozlišit.

Závazek neboli obligace je závazkový právní poměr mezi věřitelem a dlužníkem. Zde věřitel má subjektivní právo něco po dlužníkovi požadovat, kdy tomuto věřitelovu právu říkáme zkráceně pohledávka. Naopak dlužník má povinnost něco věřiteli poskytnout, tuto dlužníkovu povinnost pak označujeme jako dluh.

Pohledávka je v podstatě to, co má věřitel právo požadovat od dlužníka. K pohledávce mohou patřit peníze, služby, oprava majetku nebo dodávka zboží, ale může se jednat i o jinou formu práva. Pohledávky vznikají například v důsledku dosažení dohody mezi věřitelem a dlužníkem.

Na druhou stranu, dluh je v podstatě to, co dlužník musí věřiteli poskytnout. Dluh je vždy vyplývající z právního vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. Dluh může být vyplacen v penězích nebo jinou formou, například dodáním zboží nebo poskytnutím služeb. Pokud dlužník dluh nesplní, věřitel má právo na náhradu škody.

Pohledávka a dluh jsou si velmi podobné, ale také existuje mezi nimi určitý rozdíl. Obecně lze říci, že pohledávka je věřitelovo právo požadovat něco od dlužníka, zatímco dluh je povinnost dlužníka vůči věřiteli. Rozdíl mezi pohledávkou a dluhem se dá pochopit jako rozdíl mezi „co můžu požadovat“ a „co musím poskytnout“.

Když je řeč o pohledávkách a dluzích, je důležité si uvědomit, že oba mají právní dopad. Pokud není dluh splněn, může věřitel podat žalobu na dlužníka a získat náhradu škody. Pohledávka je také právním požadavkem a může být vyřešena soudním rozhodnutím.

Pohledávka a dluh jsou pojmy, které mohou vyvolat mnoho otázek. Základním principem je, že pohledávka je právo věřitele požadovat něco od dlužníka a dluh je povinnost dlužníka vůči věřiteli. S tímto pochopením jsme schopni správně rozlišit pohledávku a dluh.

Napsat komentář