Jak vymoci dlužnou částku?

admin

Updated on:

.
Všichni máme rádi, když si někdo vybere naše peníze. Ale bohužel jsou i situace, kdy nám někdo dluží peníze a je třeba je vymoci. Pokud se vám tedy někdo ožebračil a nechce vám vrátit dlužnou částku, máte dvě možnosti – přistoupit k vymáhání dluhu soudní cestou, nebo se domluvit se dlužníkem na dohodě, kterou pak musíte dodržet.
Pokud jste se rozhodli se dlužníkem jít cestou soudní cesty, měli byste začít tím, že zajistíte právního poradce, aby vás mohl provést tím, co je třeba udělat. Budete potřebovat, aby váš právní poradce předložil požadavek na zaplacení dluhu k soudu. To se nazývá žaloba.
Poté, co soudu žalobu předložíte, budete čekat na rozsudek. Pokud se dlužník nezúčastní soudu, bude mu vyhlášeno výrokové znamení. To je právní dokument, který potvrzuje, že dlužník je povinen vám zaplatit dlužnou částku. Pokud se dlužník rozhodne, že se soudu zúčastní, bude mu vydáno nařízení soudu, které požaduje zaplacení dluhu v určité době.
Pokud se vám podaří domluvit se s advokátní kanceláří, že náklady ponese dlužník, pak se celý proces velmi zrychlí. V případě, že dlužník nezaplatí ani na základě nařízení soudu, celá věc se předá exekutorovi, který dlužnou částku bude vymáhat. Exekutoři mohou vymáhat dlužnou částku tím, že uzavřou bankovní účet dlužníka, zajistí nemovitosti, které má dlužník, nebo provedou dražbu jeho majetku.
Vymáhání dluhu soudní cestou může být náročné, ale existuje několik kroků, které můžete podniknout, abyste se pokusili své peníze vymoci. Za prvé, měli byste se postarat o to, abyste měli dostatek důkazů, které potvrzují vznik dluhu. Za druhé, měli byste získat právníka, který vám pomůže připravit žalobu a zajistit, aby byla předložena včas. Za třetí, můžete se domluvit se dlužníkem, aby nesl všechny náklady spojené s tímto procesem. A za čtvrté, pokud se vám nepodaří dlužnou částku vymoci, můžete se obrátit na exekutora, aby vám pomohl.
Vymáhání dluhu soudní cestou může být náročné, ale věřte, že stojí za to. Pokud se dlužník nakonec rozhodne, že vám dlužnou částku vrátí, můžete se cítit uspokojeni, protože jste usilovali o to, abyste dostali zpět, co je vám právem náleželo.

Napsat komentář