Jak vymazat registr dluzniku po insolvenci?

admin

Updated on:

Chcete vymazat záznam z registru dlužníků po exekuci nebo insolvenci? Máme pro vás dobrou zprávu: Není nutné požádat o vymazání registru dlužníků. Zákon ukládá lhůty, po které musí být záznam v dlužnické databázi evidován, a až po jejich uplynutí je možné informace o dlužníkovi znepřístupnit nebo odebrat.

V případě insolvence nebo exekuce je záznam o dlužníkovi v databázi evidován po dobu pěti let. To znamená, že ode dne, kdy byla vydána příkaz insolvenčního správce nebo exekutora, uplynou pět let, než bude tento záznam vymazán.

Tato lhůta se nevztahuje na všechny záznamy. Některé druhy záznamů vyžadují delší dobu evidování. Například záznam o exekuci nemovitosti nebo jiného majetku bude v databázi evidován po dobu 10 let.

Navíc, pokud jste v minulosti při splácení dluhu porušili zákon, je tento záznam evidován po dobu 12 let. To znamená, že záznam nebude vymazán dříve než po uplynutí 12 let.

Až po uplynutí výše uvedených lhůt bude záznam o dlužníkovi z databáze odstraněn. Pokud však dluh dosud není splacený, zůstane v databázi evidován po dobu dalších 5 let.

Pokud jste se rozhodli dluh splatit, je třeba se obrátit na insolvenčního správce nebo exekutora a požádat o vyřízení všech formalit. Pokud je dluh úspěšně splacen, bude váš záznam z databáze odstraněn.

Váš záznam bude z databáze vymazán 28. 3. 2023. Takže je čas se připravit na tento důležitý krok. Budete muset zajistit, aby všechny vaše dluhy byly splaceny včas.

Takže pokud se chcete zbavit záznamu o dluhu v registru dlužníků po insolvenci či exekuci, je důležité, abyste dodržovali lhůty stanovené zákonem a pečlivě sledovali splácení dluhů. Poté, co je záznam vymazán, budete moci začít žít bez strachu, že by váš dluh byl opět zaznamenán v databázi dlužníků.

Napsat komentář