Jak vymahat uznani dluhů?

admin

Updated on:

Když se dostanete do situace, kdy musíte vymoci uznání dluhu, může to být skličující. Není to nic, co byste chtěli dělat každý den, ale je to nezbytné pro vaše finanční zabezpečení. S uznáním dluhu vám bude umožněno dosáhnout plné náhrady dlužné částky, pokud se náhle zhorší situace. Uvedeme vám všechny kroky potřebné k tomu, abyste dosáhli uznání dluhu.
Nejprve je třeba, abyste si vytvořili písemnou dohodu o uznání dluhu mezi vámi a dlužníkem. Zákon nevyžaduje, aby byl podpis dlužníka úředně ověřen, nicméně v zájmu věřitele je to vhodné. Měli byste si být naprosto jisti, že se dlužník vážně zavazuje k plnému uznání dluhu.
Ještě jedna důležitá věc je, aby byl dluh uznán výslovně. Dlužník nesmí jenom „připustit“ dluh, měl by ho výslovně uznat. To znamená, že musí přesně použít výraz „uznávám“ nebo „uznávám dluh“.
Další věc, na kterou byste se měli zaměřit, je způsob, jakým se uznání dluhu zaznamenává. Aby získal věřitel neochvějnou jistotu, že dlužníkem sepsaná listina nebude v budoucnu zpochybňována, je vhodné sepsat o uznání dluhu notářský zápis. Notářský zápis je oficiální dokument, který zaznamenává uznání dluhu a osvědčí jeho platnost. Notářský zápis je nezbytný, pokud se budete chtít následně obrátit na soud pro vymáhání dluhu.
Kromě notářského zápisu existují i jiné způsoby, jak vymoci uznání dluhu. Například můžete požadovat, aby dlužník podepsal prohlášení o uznání dluhu. Toto prohlášení je v podstatě stejné jako notářský zápis, ale není notářsky ověřeno. Tento způsob je méně závazný a obvykle se používá pro dluhy, které nejsou velké.
Místo toho, abyste se s dlužníkem domluvili na písemném uznání dluhu, můžete použít alternativní metody k vymáhání uznání dluhu, jako je odpovídajícím způsobem zveřejněná smlouva. Tato smlouva je podepsána oběma stranami a je schválena notářem.
Také můžete požadovat, aby dlužník podepsal notářský zápis o vymáhání dluhu. Tento dokument je podepsán oběma stranami a je schválen notářem. Notářský zápis o vymáhání dluhu je stejný jako notářský zápis o uznání dluhu, ale jeho účelem je dát dlužníkovi šanci se zbavit dluhu.
Nakonec můžete požadovat, aby dlužník podepsal smlouvu o vymáhání dluhu. Tato smlouva se liší od notářského zápisu o uznání dluhu tím, že se zaměřuje na vymáhání dluhu. Dokument musí být podepsán notářem, aby byl platný.
Vymoci uznání dluhu může být obtížné, ale je to nezbytné pro zachování vašich finančních práv. Správným způsobem si vytvořit písemnou dohodu o uznání dluhu, sepsat o uznání dluhu notářský zápis nebo požadovat, aby dlužník podepsal prohlášení o uznání dluhu, může pomoci zajistit, že budete mít na dlužníka právo se bránit v případě potřeby.

Napsat komentář