Jak spojit exekuce?

admin

Updated on:

.

Exekuce může být pro dlužníka velmi stresující. Je to zvláště pravda, pokud se dlužník setkává s několika exekucemi najednou. Naštěstí existuje proces, který dlužníkovi může usnadnit jeho situaci a to je sloučení exekucí. Sloučení exekucí se skládá ze spojení několika exekucí do jedné a to může významně usnadnit dlužníkovi vyrovnání se se svými finančními problémy.

Sloučení exekucí má však několik podmínek, které musí být splněny, aby je bylo možné aplikovat. Tyto podmínky jsou následující: musí se jednat o exekuci prosti stejnému povinnému (dlužníkovi) exekuce jsou u stejného exekutora. jedná se o stejného oprávněného (věřitele) 19. 2. 2018

Veškeré starší exekuce nemusí exekutor automaticky slučovat a v jejich případě je třeba exekutorovi zaslat návrh na sloučení. Dlužník by měl připravit na jednom místě všechny důkazy, které potvrdí, že jsou tyto exekuce stejného povinného, stejného exekutora a stejného oprávněného.

Také je důležité, aby si dlužník uvědomil, že čím dříve osloví exekutora se svým návrhem na sloučení exekucí, tím lépe. Tím se mu zajistí, že bude mít všechny důkazy potřebné pro sloučení exekucí včas připraveny.

Aby dlužník mohl získat informace o své exekuci, může obdržet exekuční výpis z Nejvyššího soudu. Tento výpis mu poskytne informace o všech současných exekucích, které se na něj vztahují. Umožní mu to vyhodnotit, zda existuje nějaká šance na sloučení.

Poté by měl dlužník získat informace o tom, co je potřeba k tomu, aby exekuce mohla být sloučena. Exekutorovi musí zaslat návrh na sloučení exekuce a to se musí dělat písemnou formou. V návrhu by měl dlužník uvést informace o tom, jaké exekuce by měly být sloučeny, jaké jsou dlužníkovy příjmy a výdaje a informace o tom, že má dlužník schopnost splácet své dluhy.

Exekutor se následně musí rozhodnout, zda dlužníkův návrh na sloučení exekuce přijme nebo zamítne. Pokud je návrh přijat, dlužník bude muset zaplatit jednu splátku všem oprávněným.

Aby se dlužník vyhnul zbytečným stresům a časovému úsilí, je důležité, aby si uvědomil, že existuje možnost sloučení exekucí. Je-li splněny všechny výše uvedené podmínky, může být proces sloučení exekucí pro dlužníka velkou úlevou.

Napsat komentář