Jak se vymazat z registru dlužníků po insolvenci?

admin

Updated on:

Když dojde k insolvenci, často se lidé zajímají, jak se vymazat z registru dlužníků. Odpověď je ale jednoduchá: nemůžete se jednoduše vymazat z registru dlužníků. To proto, že existuje stanovená lhůta, po které je nutné záznam o insolvenci evidovat. Tento záznam se však může po uplynutí lhůty odebrat.

Nejprve je důležité pochopit, jak fungují registry dlužníků. Tyto registry shromažďují informace o lidem, kteří mají dluhy. Tyto informace jsou zpravidla získány od finančních institucí, věřitelů a exekutorů. Tyto informace zahrnují detaily o insolvenčním řízení a lhůty, po které je nutné informace evidovat.

Lhůta, po kterou musí být záznam o insolvenci evidován, se liší v závislosti na zemi. V České republice je toto období 5 let. To znamená, že záznam o insolvenci bude evidován po dobu 5 let od doby, kdy byla insolvence uzavřena.

Po uplynutí lhůty 5 let je záznam o insolvenci stále evidován v registru dlužníků, ale může být uzavřen nebo znepřístupněn. To znamená, že informace o insolvenci nebude již k dispozici veřejnosti, ale bude stále evidována.

Dobrou zprávou je, že v České republice můžete požádat o zrušení záznamu o insolvenci po uplynutí lhůty 5 let. To znamená, že po uplynutí této lhůty můžete požádat o smazání záznamu o insolvenci ze všech registrů dlužníků.

K tomu, abyste mohli požádat o smazání záznamu o insolvenci, musíte se obrátit na všechny subjekty, které informace o Vaší insolvenci evidují. V tomto případě budou příslušnými subjekty finanční instituce, věřitelé a exekutoři.

Po obdržení požadavku na smazání záznamu o insolvenci by tyto subjekty měly vydat potvrzení, že záznam byl smazán. Tento dokument by měl být vystaven všem subjektům, které se zabývají insolvenčními záznamy, aby bylo možné potvrdit, že záznam byl skutečně smazán.

Smazání záznamu o insolvenci by mělo být provedeno do 28. 3. 2023. Po uplynutí této lhůty bude záznam o Vaší insolvenci smazán ze všech dostupných registry dlužníků.

Když se záznam o Vaší insolvenci skutečně smaže, budete mít lepší šanci získat úvěry nebo jiné finanční produkty. To je proto, že finanční instituce mají tendenci věnovat větší pozornost žadatelům, kteří nemají záznamy o insolvenci v registrech dlužníků.

Vymazání záznamu o insolvenci je důležité. Ať už jste se dostali do insolvenčního řízení nebo ne, je důležité vědět, že po uplynutí lhůty 5 let můžete požádat o smazání tohoto záznamu. To Vám může pomoci zlepšit Vaši finanční situaci a dát Vám lepší šance na získání úvěrů nebo jiných finančních produktů.

Napsat komentář