Jak se rychle zbavit insolvence?

admin

Updated on:

Insolvence je něco, čeho se nikdo z nás nechce dobrovolně dotknout. Každý ví, že může přinést bolestivé a dlouhotrvající důsledky. Takže jak rychle se zbavit insolvence?

Insolvence je formální postup, který dlužník může využít, aby se zbavil svých finančních problémů. Zákonem stanovená doba insolvence je obvykle 3 roky, které mohou být prodlouženy. Toto však může být časově náročné, neboť se musí dodržovat pravidelné schůzky s věřiteli, plnit dohody a splácet dluhy.

Díky novým právním předpisům je však možné oddlužení skončit dříve. Toto v praxi znamená, že oddlužení lze ukončit i dříve, než je zákonem stanovená povinná doba. A to v podstatě kdykoli, pokud jsou plně uhrazeny do oddlužení přihlášené pohledávky věřitelů. Jinými slovy: pokud dlužník zaplatí věřitelům vše, co přihlásili, není co splácet a oddlužení skončí.

Aby bylo možné rychle se zbavit insolvence, musí dlužník začít pracovat na tom, aby získal dostatek finančních prostředků na to, aby mohl zaplatit věřitele. Nejdůležitější je, aby se mu podařilo získat dostatek prostředků na to, aby mohl pokrýt všechny do oddlužení přihlášené pohledávky.

Nejprve je třeba důkladně se seznámit s požadavky věřitelů. Nezapomeňte také spočítat, kolik peněz je potřeba. To vám umožní přesně se připravit na získání těchto finančních prostředků.

Můžete začít tím, že se zeptáte svých blízkých a přátel, zda by mohli pomoci. Pokud ano, můžete požádat o půjčku, kterou budete schopni zaplatit včas.

Dalším možným zdrojem financí mohou být vaše úspory. Pokud je máte, zvažte jejich použití pro umoření dluhu.

Můžete také začít sbírat peníze prostřednictvím crowdfundingových webových stránek nebo založit sbírku. Vždy je třeba být opatrný a mít na paměti, že se musíte vyvarovat jakýchkoli nezákonných činností.

Navíc, pokud máte dostatek času, můžete se pokusit získat další příjmy. Můžete si pronajmout byt nebo nabídnout své služby v oblastech, kde máte zkušenosti.

V neposlední řadě, pokud se rozhodnete pro oddlužení, zvažte prodloužení doby oddlužení. To může pomoci vám i vašim věřitelům.

Insolvence je proces, který může trvat déle, než je to nutné. Ale pokud se obrátíte na správné lidi a budete mít odvahu a trpělivost, můžete se zbavit insolvence rychle. Mějte na paměti, že se můžete obrátit na právníka nebo úvěrového poradce, kteří vám mohou pomoci vyřešit vaše finanční potíže.

Napsat komentář