Jak se počítá penále?

admin

Updated on:

Už jste někdy řešili situaci, kdy jste museli počítat penále? Pokud ano, víte, že je to celkem složitá a zdlouhavá záležitost. Ale nemusíte se bát! Pojďme si říct, jak se počítá penále, a jak jej snadno vypočítat.
Penále je úrok z prodlení, který se účtuje za prodlení se splácením dluhů. Pokud máte dluh, budete muset platit penále, abyste ho splatili. Penále je vypočítáno na základě úmluvy mezi vámi a vaším věřitelem a je určeno zákonem.
Penále se vypočítá jako součin dlužné částky a sazby úroku z prodlení vynásobený počtem dnů prodlení a vydělený počtem dnů v kalendářním roce. Například, pokud byste měli dluh 50.000 Kč a bylo by 46 dní prodlení, penále by se vypočítalo takto: Zákonný úrok z prodlení = 50.000 x 0,085 x 46 / 365, tj. 535,62 Kč. 31. 7. 2018
Penále se začne účtovat jednou vyprší doba splatnosti dlužné částky. Nejčastěji se vypočítá úrok z prodlení za každý jednotlivý den prodlení. V případě, že je dluh vyšší než 10.000 Kč, musí být penále účtováno za každou jednu stovku dlužné částky.
Sazba úroku z prodlení se každoročně mění a v roce 2018 je to 0,085%. To znamená, že pokud je dlužná částka 50.000 Kč a bylo by 46 dní prodlení, penále by se vypočítalo takto: Zákonný úrok z prodlení = 50.000 x 0,085 x 46 / 365, tj. 535,62 Kč. 31. 7. 2018
Z toho vyplývá, že čím vyšší je dluh a čím déle je prodlení, tím vyšší je penále. Takže je velmi důležité dluhy splácet včas, aby se zabránilo vysokým úrokům z prodlení.
Kromě počítání penále vám může také pomoci finanční poradce. Poradce vám může pomoci nastavit plán splácení dluhu, který bude pro vás vyhovující, a pomůže vám také s počítáním penále.
Ať už řešíte dluhy sami nebo s pomocí finančního poradce, je důležité vědět, jak se počítá penále. Penále může být vysoké, takže je důležité vyhnout se prodlení se splácením dluhů. Takže si uvědomte, že je lepší se vyhnout penálům, než je platit.

Napsat komentář