Jak se nechat oddlužit?

admin

Updated on:

.

Jak se nechat oddlužit? To je otázka, kterou si klade mnoho lidí, kteří se potýkají s dluhy. Jejich splacení je často nad jejich finanční možnosti a jsou tak v situaci, kdy se musí ptát, jestli je oddlužení jejich jedinou nadějí. Odpověď je kladná, ano, oddlužení může být skvělým řešením, ale je důležité si uvědomit, že existují i další faktory, které je nutné zvážit.

Prvním krokem je pochopit, jaké podmínky musíte splnit, abyste se mohli nechat oddlužit. Nejdříve a především musíte být fyzickou osobou nebo právnickou osobou nepodnikatelem. To znamená, že oddlužení nelze podnikajícím právnickým osobám jako jsou s.r.o., a.s., v.o.s. apod.

Pokud se však jedná o dluhy z Vašeho podnikání, pak je oddlužení možné. Pokud splníte stanovené podmínky, pak Vás dluhy pocházející z podnikání nebrání v oddlužení. Takže neváhejte a zjistěte, co byste museli splnit, abyste se mohli nechat oddlužit.

Jaké jsou tedy tyto podmínky? Za prvé, musíte mít dostatečně dlouhou dobu trvání dluhů – obvykle alespoň tři roky. Dále musí být Vaše dluhy aktivní, což znamená, že je nemůžete vyplatit ani se k nim nijak jinak vázat. A konečně, musíte být schopni prokázat, že máte dostatek času a prostředků na to, abyste postupně spláceli své dluhy.

Když budete postupovat podle těchto podmínek, získáte svobodu od dluhů. Abyste se však mohli nechat oddlužit, musíte projít určitými kroky. Za prvé, musíte si najít oddlužovací společnost. Tato společnost Vám pomůže zmapovat Vaše finanční situaci a zjistit, zda se Vám oddlužení skutečně vyplatí. Můžete vybrat jakoukoliv společnost, která je oprávněna poskytovat oddlužovací služby.

Dalším krokem je podat žádost o oddlužení. Oddlužovací společnost Vám poskytne všechny potřebné formuláře, které musíte vyplnit. Tyto formuláře se zpravidla týkají Vaší finanční historie, a proto je důležité, abyste je vyplňovali s maximální přesností.

Jakmile budou dokončeny a odeslány, budou následovat dva postupy. Prvním je tzv. oddlužovací řízení. Během tohoto řízení bude oddlužovací společnost řešit Vaše dluhy s Vámi a Vašimi věřiteli a dosáhnout dohody o oddlužení. Druhým postupem je oddlužovací smlouva, jež bude schválena soudu. Tato smlouva Vás zbaví Vašich dluhů, které jste si vytvořili před oddlužením.

Je tedy jasné, že oddlužení může být skvělou cestou, jak se zbavit dluhů. Je však důležité, abyste si uvědomili, že je potřeba nastavit a dodržovat určité podmínky, abyste se mohli nechat oddlužit. Pokud je splníte, pak se můžete stát znovu finančně svobodnými a užívat si životu bez starostí.

Napsat komentář