Jak se dědí dluhy?

admin

Updated on:

.
Jak se dědí dluhy?
Věřitelé a pozůstalí se často ptají, jak se dědí dluhy. Bohužel, i když zůstavitel již není mezi námi, jeho dluhy stále existují a často se stávají starostí pro jeho pozůstalé. Tento článek vám pomůže pochopit, jak se dluhy dědí a jak se s nimi vypořádat.
Odpověď na otázku, zda mohou dluhy přesáhnout hodnotu zděděného majetku, je bohužel kladná. Nový občanský zákoník, který byl schválen v roce 2014, stanoví, že dědic je povinen hradit dluhy zůstavitele v jejich plné výši. To znamená, že dědic je odpovědný za splácení dluhů i tehdy, když přesáhnou hodnotu zděděného majetku. To může být obzvláště obtížné pro dědice s omezenými finančními prostředky.
Nejprve je důležité pochopit, jak se dluhy dědí. Všechny dluhy přebírají dědicové po zůstaviteli, takže se stávají jejich závazky. To znamená, že všichni dědicové jsou odpovědní za splácení dluhů v plné výši, pokud mají na to dostatečné prostředky. Pokud dědicové nemají dostatek finančních prostředků, mohou žádat věřitele o splátkový kalendář nebo snížení úrokové sazby. Dokud nejsou splaceny všechny dluhy zůstavitele, dědicové nemohou rozdělit majetek.
Kromě toho je třeba si uvědomit, že dědicové mohou zaplatit dluhy zůstavitele jen z peněz zděděných od zůstavitele. To znamená, že pokud dědicové nemají dostatečné finanční prostředky, musí najít jiný zdroj financování. Mohou si vypůjčit peníze od banky nebo od svých příbuzných, nebo mohou prodat některý z dědictví.
Existují i ​​jiné možnosti, jak se vypořádat s dluhy zůstavitele. Pokud mají dědicové dostatek času, mohou požádat o oddlužení. To je proces, který vám umožní splácet dluhy za dohodnutou cenu po dobu několika let. Pokud však mají dědicové peníze, aby zaplatili dluhy zůstavitele, bude pro ně snazší splatit dluhy v krátkém časovém rozmezí.
Dědění dluhů může být složité, ale není to nemožné. Pokud se dědicové důsledně snaží, mohou se splácením dluhů zůstavitele úspěšně vypořádat a mohou začít nový život s čistým štítem. Je však důležité si uvědomit, že dědicové mají povinnost hradit dluhy zůstavitele v jejich plné výši, i když přesáhnou hodnotu zděděného majetku.

Napsat komentář