Jak se člověk dozví že je v exekuci?

admin

Updated on:

.

Jak se člověk dozví že je v exekuci?

Víte, jak se dozvědět, zda je na vás vedena exekuce? Když jde o exekuce, znamená to jediné – že vám bylo vymáháno dlužné peníze soudem. Ať už jde o státní dluh, hypotéku či jakýkoli jiný druh dluhu, soudní příkaz k exekuci může být vykonán proti vám, pokud selžete splácet vaše dluhy. Pokud se bátte, že by se vám mohlo něco takového stát, je tu několik způsobů, jak se dozvědět, zda jste v exekuci.

Exekuční řízení jsou zapisována do evidence exekucí spravované Exekutorskou komorou České republiky. Evidence exekucí ukládá veškeré informace o probíhajících exekučních řízeních, včetně údajů o dlužníkovi, vymáhaném dluhu a exekutoru. Nahlédnout do tohoto registru a zjistit, zda je na konkrétní osobu vedena nějaká exekuce, může přitom kdokoli.

Kromě toho můžete získat informace o exekuci prostřednictvím vašeho účtu v bance. Banky jsou povinny informovat dlužníka o tom, že byl na něj vydán exekuční příkaz, a to do 10 pracovních dnů od jeho vydání. Tyto informace budou uvedeny ve vašem bankovním účtu.

Dalším způsobem, jak se dozvědět, zda je na vás vedena exekuce, je zjistit, zda jste byli kontaktováni exekutorem. Exekutorská komora vyšle vám písemnou výzvu, ve které vás požádá o úhradu dluhu. Pokud se nedostavíte na nařízenou schůzku s exekutorem, může vám také být doručena výzva kdekoli jinde, jako například do vašeho domova nebo do zaměstnání.

Kromě toho se můžete obrátit na exekutorskou komoru nebo na místní orgány, abyste se dozvěděli, zda je na vás vedena exekuce. Exekutorská komora může poskytnout informace o dlužníkovi, který je součástí exekučního řízení, včetně informací o počtu exekucí, které jsou na něj vedeny. V mnoha případech je možné získat tyto informace on-line prostřednictvím exekutorského portálu.

Pokud se obáváte, že jste v exekuci, je nejlepší okamžitě informovat exekutora a dohodnout se s ním na řešení vaší situace. Exekutor se může zavázat k tomu, že vám pomůže vyřešit váš dluh tím, že vám bude poskytovat poradenství a pomůže vám vyjednat řešení, které vám bude vyhovovat.

Exekuce nejsou žádná legrace a mohou způsobit velké finanční a emoční problémy. Pokud máte podezření, že byste mohli být v exekuci, je důležité se informovat a zjistit, jak se z toho dostat. Nezapomeňte, že do 4. 1. 2023 je možné nahlédnout do registru exekucí a zjistit, zda na vás nějaká exekuce ještě vedena není.

Napsat komentář