Jak řešit dluhy po splatnosti?

admin

Updated on:

Už jste se někdy dostali do situace, kdy jste měli problém s dluhy po splatnosti? Je to stresující, ne-li ponižující, když nemůžete platit své účty a splátky včas. Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak řešit dluhy po splatnosti.

Nejdříve je důležité vědět, že existují dva druhy dluhů po splatnosti: neoprávněné dluhy a oprávněné dluhy. Neoprávněné dluhy se vztahují k dluhům, které nesplácíte včas, protože se nemůžete dohodnout s poskytovatelem úvěru. Oprávněné dluhy se vztahují k dluhům, které nesplácíte včas, protože nemáte dostatek financí na jejich splácení.

Nejlepší způsob, jak řešit dluhy po splatnosti, je konkrétně obrátit se na zástupce společnosti, které dlužím, vysvětlit mu podrobně situaci, nic nezastírat a hlavně jasně vyjádřit připravenost situaci řešit. S největší pravděpodobností můžete poskytovatele svých půjček zažádat o individuální úpravu splátkového kalendáře.

Dalším způsobem, jak řešit dluhy po splatnosti, je využít nástroje konsolidace dluhů. Tato metoda vám umožní sloučit všechny vaše dluhy do jedné půjčky s nízkým úrokem, abyste se vyhnuli vysokým úrokům na jednotlivých dluzích. Tímto způsobem se můžete vyhnout zbytečnému zatížení z vysokých úroků a mít jednu měsíční splátku, kterou můžete snadno platit.

Další možností je sjednat se s vaším poskytovatelem úvěru o „prodloužené splatnosti“. Tato možnost vám umožňuje prodloužit splatnost úvěru o několik měsíců nebo dokonce o několik let, což vám umožní zaplatit dluh v případě, že nemáte dost peněz.

V některých případech můžete využít tzv. „komerční moratorium“. To vám umožní pozastavit všechny účty na určitou dobu – obvykle na dobu až 2 let – a být chráněn před vymáháním dluhů. Jakmile se moratorium skončí, budete mít možnost začít znovu.

Je také možné využít nástroj zvaný „opravné“. Tato možnost umožňuje rozdělit dluh na několik menších částí, které jsou snadněji zaplatitelné. V některých případech můžete dokonce dosáhnout toho, že poskytovatel úvěru sníží úrokovou sazbu nebo zruší poplatky za opožděné platby.

Kromě výše uvedených možností, je důležité pamatovat, že je třeba zůstat motivován a vytrvalý při řešení vašich dluhů. Musíte se starat o své finance, a to i přes nečekané finanční situace. Pokud budete mít finanční disciplínu a budete řešit dluhy po splatnosti, můžete se snadno vrátit do finanční pohody.

V dnešní době neexistuje jeden univerzální způsob, jak řešit dluhy po splatnosti. Nejdůležitější je otevřeně komunikovat se svým poskytovatelem úvěru, sjednat si odpovídající úpravy splátkového kalendáře a využít různé nástroje, aby se situace co nejlépe vyřešila. Je třeba si uvědomit, že se z dluhů po splatnosti můžete dostat, a to s pevnou vůlí, trpělivostí a finanční disciplínou.
14. 3. 2022

Napsat komentář