Jak řešit dluhovou past?

admin

Updated on:

Každý z nás má svou finanční minulost, ať už je to třeba neplacení účtů za energie nebo jiné dluhy. Ať je to jakékoli, lze se dostat do situace, kdy naše dluhová minulost může být příliš velká na to, abychom se s ní dokázali sami vypořádat. Pokud se ocitnete v dluhové pasti, je důležité zjistit, jak se z ní dostat.

Pokud se snažíte vyřešit svou dluhovou minulost, měli byste zvážit následující postupy. Prvním krokem je oddlužení dle insolvenčního zákona. To vám umožní rozložit svůj dluh do splátek a platit je vyšší částky po dobu určitého období. To může pomoci snížit množství peněz, které musíte vydat na dluh každý měsíc, a vám tak pomoci udržet se nad vodou. Další možností je zastavení exekuce pro nemajetnost. Pokud jste bohužel nemajetní, můžete se obrátit na svého věřitele a požádat o zastavení exekuce. Exekuce může být také zastavena pro neplatný exekuční titul. Pokud máte dojem, že exekuční titul není v souladu se zákonem, můžete podat žalobu a požádat o zastavení exekuce.

Dalším postupem může být ponížení neoprávněně navýšeného dluhu. Pokud se domníváte, že částka, kterou jste požadováni zaplatit, je neoprávněně navýšena, můžete podat žalobu na ponížení dluhu. To vám může pomoci snížit množství peněz, které musíte platit. Také můžete vzít v úvahu možnost odkupu pohledávek. Pokud se vám nepodaří získat odpustky, můžete požádat o odkoupení pohledávek od věřitelů. To může být pro vás obzvláště užitečné, protože vám umožní přehodnotit dluhovou situaci, zjistit, jaké máte možnosti a dohodnout se s věřiteli na nižší částce.

A posledním způsobem, jak se vypořádat s dluhovou minulostí, je jednání s věřiteli z pozice advokátní kanceláře. Když se obrátíte na advokátní kancelář, mohou vám pomoci vyjednat se svými věřiteli lepší podmínky a možná i získat odpuštění dluhu. Mohou také pomoci s vhodným přeúvěrováním, pokud se rozhodnete pro refinancování.

Jak bylo uvedeno výše, existuje několik způsobů, jak se vypořádat se svou dluhovou minulostí. Vše, co musíte udělat, je najít postup, který bude nejlépe vyhovovat vaší situaci, a pak se postupně vypořádat se svými dluhy. Čím dříve začnete tento proces, tím dříve se dostanete do situace, kdy si můžete opět finančně dýchat.

Napsat komentář